Słownik FUZLE co to znaczy.
Słownik FUZLE. Co znaczy spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole.

Czy przydatne?

Definicja FUZLE

Co to znaczy fuzle: olej pozostający po oddestylowaniu etanolu z surowego spirytusu. Zawiera do 50 składników, w tym wyższe alkohole (alkohole butylowe i pentylowe), estry i aldehydy

Definicja FILOCHINON:
Co to jest ↑ wit. K FUZLE.
Definicja FENOLOFTALEINA:
Co to jest barwnik syntetyczny; białe ciało krystaliczne, t.t. 261°C, nierozp. w wodzie, rozp. w etanolu. Użytkowana jako ↑ parametr kwasowo-zasadowy i czasem jako środek przeczyszczający FUZLE.
Definicja FOTOSYNTEZA:
Co to jest chem. zachodząca pod wpływem energii promienistej z obszaru światła widzialnego i nadfioletowego; 2) nazwa najważniejszego procesu biochem. na Ziemi - procesu syntezy węglowodanów z tlenku węgla(IV FUZLE.
Definicja FORMALNY STOPIEŃ UTLENIENIA:
Co to jest ↑ stopień utlenienia FUZLE.

Czym jest FUZLE znaczenie w Definicje chemia F .

  • Dodano:
  • Autor: