Słownik GUTAPERKA co to znaczy.
Słownik GUTAPERKA. Co znaczy pewnych drzew podzwrotnikowych, zawierająca raczej trans-poliizopren.

Czy przydatne?

Definicja GUTAPERKA

Co to znaczy gutaperka: mieszanina naturalnych polimerów, pozyskiwana z soków pewnych drzew podzwrotnikowych, zawierająca raczej trans-poliizopren (por. izopren). G. nie jest elastyczna jak kauczuk, stanowi dobry izolator i barierę dla wody. Użytkowana raczej w dentystyce i do wyrobu piłek golfowych

Definicja Gd:
Co to jest znak ↑ gadolinu gutaperka.
Definicja GAZ KOKSOWNICZY:
Co to jest węgla, składający się raczej z wodoru, metanu i azotu i domieszek związków org. (↑ benzenu, ↑ toluenu, ↑ ksylenów, ↑ pirydyny i in.), ↑ amoniaku, ↑ siarkowodoru, związków cyjankowych i pyłu. Po gutaperka.
Definicja GAZY CIEPLARNIANE:
Co to jest średnią temp. na Ziemi poprzez zatrzymywanie większej ilości energii słonecznej odbitej od powierzchni Ziemi. Do g.c należą między innymi ↑ tlenek węgla(IV) CO2, metan CH4, para wodna, ↑ tlenki azotu gutaperka.
Definicja GALAKTOZA:
Co to jest C6H12O6, monosacharyd, aldoheksoza, krystaliczne, słodkie ciało stałe; t.t. 165÷166°C, = +144°. Pozyskiwana z laktozy gutaperka.

Czym jest GUTAPERKA znaczenie w Definicje chemia G .

  • Dodano:
  • Autor: