Słownik HAFN co to znaczy.
Słownik HAFN. Co znaczy 72, m.at. 178,49u, ekipa ↑ tytanowców. Istnienie h. przewidział w 1913 r. H.

Czy przydatne?

Definicja HAFN

Co to znaczy hafn: znak Hf, (z łaciny Hafnium), pierwiastek chem., metal, Z = 72, m.at. 178,49u, ekipa ↑ tytanowców. Istnienie h. przewidział w 1913 r. H. Moseley opierając się na analizy charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego pierwiastków; h. odkryli D. Coster i G.J. von Hevesy w 1922 r. W przyrodzie nie występuje w stanie wolnym, nie tworzy własnych minerałów, aktualny jako domieszka w minerałach ↑ cyrkonu; zawartość w skorupie ziemskiej: 4,5·10-4% mas. H. jest srebrzystobiały, błyszczący, twardy, kowalny, ciągliwy; t.t. 2230°C, t.w. 4600°C, gęstość 13,31g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 5d 26s2; w związkach występuje na II, III, IV stopniu utlenienia. Pasywuje się na powietrzu w temp. pokojowej; sproszkowany spala się samorzutnie do HfO2. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, wodorem, węglem. H. nie reaguje z wodą , nie roztwarza się w kwasach i zasadach, reaguje jedynie z kwasem fluorowodorowym i ↑ wodą królewską. H. pochłania tlen, azot i wodór. Tlenek HfO2 ma właściwości amfoteryczne. H. stosuje się do produkcji prętów ochronnych (sterujących) w reaktorach jądrowych, włókien żarówek i jako bonus uszlachetniający stal (stal żaroodporna i konstrukcyjna, np do budowy łodzi podwodnych). Tlenek hafnu(VI) jest stosowany do wytwarzania szkieł optycznych i jako katalizator w reakcjach org. Otrzymywany poprzez przeprowadzenie cyrkonu i hafnu zawartych w minerałach na przykład w chlorki, a w dalszym ciągu redukcję HfCl4 dzięki magnezu, wapnia albo sodu

Definicja HALUCYNOGENY:
Co to jest substancje wywołujące wizje i halucynacje: ↑ LSD, ↑ meskalina, ↑ THC hafn.
Definicja HYDRATACJA:
Co to jest solwatacji przebiegający z udziałem cząsteczek wody, w trakcie którego następuje otaczanie jonów poprzez cząsteczki wody; zazwyczaj to jest ↑ mechanizm egzoenergetyczny. H. następuje w rezultacie hafn.
Definicja HYDROLIZA ANIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon wodorotlenkowy (w reakcję z wodą wchodzi anion słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn zasadowy: CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH hafn.
Definicja HYBRYDYZACJA Sp3D2:
Co to jest orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s, trzech orbitali 3p i dwóch orbitali 3d wyjaśnia budowę cząsteczek SF6 (oktaedr hafn.

Czym jest HAFN znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: