Słownik HALOGENOWODORY co to znaczy.
Słownik HALOGENOWODORY. Co znaczy z wodorem. W normalnych uwarunkowaniach ↑ fluorowodór jest.

Czy przydatne?

Definicja HALOGENOWODORY

Co to znaczy halogenowodory: związki fluorowców (zwanych także halogenami; ↑ fluorowce) z wodorem. W normalnych uwarunkowaniach ↑ fluorowodór jest niskowrzącą cieczą (wskutek ↑ asocjacji), zaś chloro-, bromo- i jodowodór są gazami. W cząsteczkach tych związków występuje wiązanie kowalencyjne wodór-niemetal. H. są dobrze rozp. w wodzie, tworzą silne kwasy (niezależnie od fluorowodoru dającego kwas średniej mocy), których sole zwane są ogólnie halogenkami

Definicja HALONY:
Co to jest węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na wychwytywaniu wolnych rodników (↑ rodnik) zawartych w płomieniu. Znacząco halogenowodory.
Definicja HYBRYDYZACJA Sp3D2:
Co to jest orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s, trzech orbitali 3p i dwóch orbitali 3d wyjaśnia budowę cząsteczek SF6 (oktaedr halogenowodory.
Definicja HYDROLIZA KATIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn kwasowy: NH4+ + H2O ⇆ NH3 + H3O halogenowodory.
Definicja HYDROKSYPROLINA:
Co to jest kwas 3-hydroksypirolidynokarboksylowy-2, jeden z ↑ aminokwasów. W sporych ilościach występuje w żelatynie, tworzy bezb. kryształy dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze halogenowodory.

Czym jest HALOGENOWODORY znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: