Słownik HALONY co to znaczy.
Słownik HALONY. Co znaczy gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie.

Czy przydatne?

Definicja HALONY

Co to znaczy halony: chlorowcopochodne ↑ węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na wychwytywaniu wolnych rodników (↑ rodnik) zawartych w płomieniu. Znacząco wyższa gęstość par h. w porównaniu z gęstością powietrza skutkuje dłuższe utrzymywanie się ich w obrębie gaszonego obiektu, co natomiast minimalizuje stężenie czynnika utleniającego i osłabia mechanizm palenia. Znakomicie nadają się do gaszenia instalacji elektrycznych pod prądem. Aktualnie ogranicza się ich wykorzystywanie z uwagi na negatywny wpływ jaki wywierają na ↑ warstwę ozonową

Definicja HOMOLOGI:
Co to jest tak zwany ↑ szereg homologiczny, to oznacza należące do jednego typu (na przykład ↑ alkany, ↑ alkeny, ↑ alkiny). Następne człony szeregu homologicznego różnią się o stały dla niego fragment (na halony.
Definicja HELISA:
Co to jest trójwymiarowa struktura w kształcie taśmy skręconej wzdłuż osi podłużnej. Strukturą helikalną charakteryzuje się cząsteczka ↑ kwasu dezoksyrybonukleinowego - przypomina drabinę skręconą wzdłuż osi halony.
Definicja HISTYDYNA:
Co to jest imidazolilopropanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Tworzy białe płatki dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu i eterze. Wchodzi w skład między innymi hormonu o nazwie glukagon. Łatwo ulega dekarboksylacji halony.
Definicja HIACYNT:
Co to jest minerał, kamień szlachetny, przezroczysta, bezb. odmiana ↑ cyrkonu halony.

Czym jest HALONY znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: