Słownik HALONY co to znaczy.
Słownik HALONY. Co znaczy gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie.

Czy przydatne?

Definicja HALONY

Co to znaczy halony: chlorowcopochodne ↑ węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na wychwytywaniu wolnych rodników (↑ rodnik) zawartych w płomieniu. Znacząco wyższa gęstość par h. w porównaniu z gęstością powietrza skutkuje dłuższe utrzymywanie się ich w obrębie gaszonego obiektu, co natomiast minimalizuje stężenie czynnika utleniającego i osłabia mechanizm palenia. Znakomicie nadają się do gaszenia instalacji elektrycznych pod prądem. Aktualnie ogranicza się ich wykorzystywanie z uwagi na negatywny wpływ jaki wywierają na ↑ warstwę ozonową

Definicja HYDROLIZAT BIAŁKOWY:
Co to jest peptydów różnej długości, pozyskiwana z białka w drodze ↑ hydrolizy zawartych w cząsteczce polimeru wiązań peptydowych. H.b. stosuje się między innymi w przemyśle spożywczym w formie kostek HALONY.
Definicja HYDROSFERA:
Co to jest powłoki ziemskiej, do której należą: oceany, morza, rzeki, jeziora, błota, wody podziemne i wilgoć, którą nasiąknięta jest górna część litosfery. Powierzchnia wód stanowi 71% powierzchni Ziemi HALONY.
Definicja HOMOLOGI:
Co to jest tak zwany ↑ szereg homologiczny, to oznacza należące do jednego typu (na przykład ↑ alkany, ↑ alkeny, ↑ alkiny). Następne człony szeregu homologicznego różnią się o stały dla niego fragment (na HALONY.
Definicja HORMON AGRESJI:
Co to jest ↑ adrenalina HALONY.

Czym jest HALONY znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: