Słownik HAS co to znaczy.
Słownik HAS. Co znaczy 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P.

Czy przydatne?

Definicja HAS

Co to znaczy has: znak Hs, (z łaciny Hassium), pierwiastek chem., metal, Z = 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 265Hs; w rezultacie bombardowania izotopu ołowiu 208Pb jądrami żelaza 58Fe). H. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 265Hs (τ1/2 = 2·10-3s). W przyrodzie nie występuje. W temp. pokojowej h. jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym; prawdopodobna gęstość 41g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 6d67s2; najprawdopodobniej najtrwalszy stopień utlenienia III

Definicja HESS GERMAIN HENRI:
Co to jest 1802-1850) chemik ros. pochodzenia szwajcarskiego. Sformułował fundamentalne prawo termochemii (tak zwany prawo Hessa HAS.
Definicja HYDROKSYLIZYNA:
Co to jest kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej HAS.
Definicja Hg:
Co to jest znak ↑ rtęci HAS.
Definicja HEL II:
Co to jest powstający z helu I w temp. -270,98°C (2,17K) i pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia w stan nadciekłości wynosi 2,4mK; cechuje się zdolnością pełzania po HAS.

Czym jest HAS znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: