Słownik HAS co to znaczy.
Słownik HAS. Co znaczy 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P.

Czy przydatne?

Definicja HAS

Co to znaczy has: znak Hs, (z łaciny Hassium), pierwiastek chem., metal, Z = 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 265Hs; w rezultacie bombardowania izotopu ołowiu 208Pb jądrami żelaza 58Fe). H. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 265Hs (τ1/2 = 2·10-3s). W przyrodzie nie występuje. W temp. pokojowej h. jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym; prawdopodobna gęstość 41g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 6d67s2; najprawdopodobniej najtrwalszy stopień utlenienia III

Definicja He:
Co to jest znak ↑ helu has.
Definicja HYBRYDYZACJA Sp:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p wyjaśnia liniową budowę na przykład cząsteczek BeCl2, CO2 i jonu NO2 has.
Definicja HEMOGLOBINA:
Co to jest chromoproteidów (białko złożone), składający się z hemu (barwnik; 4%; ↑ hem) i globiny (białko; 96%); masa cząsteczkowa wynosi około 68000u. H. jest barwnikiem czerwonych ciałek krwi. W organizmach has.
Definicja HYDROLIZA KATIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn kwasowy: NH4+ + H2O ⇆ NH3 + H3O has.

Czym jest HAS znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: