Słownik HAS co to znaczy.
Słownik HAS. Co znaczy 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P.

Czy przydatne?

Definicja HAS

Co to znaczy has: znak Hs, (z łaciny Hassium), pierwiastek chem., metal, Z = 108, m.at. 265u, ekipa ↑ żelazowców. Otrzymany sztucznie w 1984 r. poprzez P. Armbrustera, G. Munzenberga i współpracowników (izotop 265Hs; w rezultacie bombardowania izotopu ołowiu 208Pb jądrami żelaza 58Fe). H. jest pierwiastkiem promieniotwórczym; najdłużej żyjący izotop 265Hs (τ1/2 = 2·10-3s). W przyrodzie nie występuje. W temp. pokojowej h. jest najprawdopodobniej szarym albo srebrzystobiałym ciałem stałym; prawdopodobna gęstość 41g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 6d67s2; najprawdopodobniej najtrwalszy stopień utlenienia III

Definicja HYDROLIZA ANIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon wodorotlenkowy (w reakcję z wodą wchodzi anion słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn zasadowy: CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH has co znaczy.
Definicja HELOWCE:
Co to jest okresowego, blok p (He - blok s), do której należą następujące pierwiastki: ↑ hel, ↑ neon, ↑ argon, ↑ krypton, ↑ ksenon, ↑ radon, ↑ ununokt (gazy szlachetne). Wszystkie pierwiastki to niemeta has krzyżówka.
Definicja HYDRATY:
Co to jest formie krystalicznej, zawierające ↑ wodę krystalizacyjną w formie skompleksowanej, na przykład NiCl2·6H2O = [Ni(H2O)6]Cl2, albo związanej w inny sposób w sieci krystalicznej - na przykład w has co to jest.
Definicja HYBRYDYZACJA Sp:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p wyjaśnia liniową budowę na przykład cząsteczek BeCl2, CO2 i jonu NO2 has słownik.

Czym jest HAS znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: