Słownik HEKSOZY co to znaczy.
Słownik HEKSOZY. Co znaczy aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO.

Czy przydatne?

Definicja HEKSOZY

Co to znaczy heksozy: cukry łatwe C6H12O6, należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy). Występują w pierwszej kolejności w formach cyklicznych (pierścień piranozy albo furanozy), będących wewnątrzcząsteczkowymi półacetalami. Aldoheksozy posiadają 4 centra optycznie aktywne, dlatego liczba ich odmian optycznie aktywnych wynosi 24 = 16, z kolei ketoheksozy posiadają 3 centra optycznie aktywne, dlatego liczba ich odmian optycznie aktywnych wynosi 23 = 8 - biorąc pod uwagę jedynie ich formy liniowe. Metody przedstawiania budowy zobacz Aneks - Nomenklatura

Definicja HOMOLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA:
Co to jest w trakcie którego para elektronów tworząca to wiązanie zostaje podzielona pomiędzy oba atomy, które były ze sobą połączone. H.r.w. prowadzi do stworzenia ↑ rodników. Odpowiednikiem takiego procesu HEKSOZY.
Definicja HYDRAZYNA:
Co to jest NH2; bezb., silnie higroskopijna (↑ higroskopijność) ciecz, dymi na powietrzu; rozp. w wodzie, odczyn roztworu wodnego jest słabo zasadowy, ma właściwości redukujące; t.t. 1,4°C, t.w. 113°C HEKSOZY.
Definicja Hg:
Co to jest znak ↑ rtęci HEKSOZY.
Definicja HALONY:
Co to jest węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na wychwytywaniu wolnych rodników (↑ rodnik) zawartych w płomieniu. Znacząco HEKSOZY.

Czym jest HEKSOZY znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: