Słownik HEKSOZY co to znaczy.
Słownik HEKSOZY. Co znaczy aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO.

Czy przydatne?

Definicja HEKSOZY

Co to znaczy heksozy: cukry łatwe C6H12O6, należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy). Występują w pierwszej kolejności w formach cyklicznych (pierścień piranozy albo furanozy), będących wewnątrzcząsteczkowymi półacetalami. Aldoheksozy posiadają 4 centra optycznie aktywne, dlatego liczba ich odmian optycznie aktywnych wynosi 24 = 16, z kolei ketoheksozy posiadają 3 centra optycznie aktywne, dlatego liczba ich odmian optycznie aktywnych wynosi 23 = 8 - biorąc pod uwagę jedynie ich formy liniowe. Metody przedstawiania budowy zobacz Aneks - Nomenklatura

Definicja HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA:
Co to jest ↑hydrolizy, reakcja rozkładu albo przemiany związku chemicznego pod wpływem wody charakteryzujący się tym, iż związek ulegający hydrolizie nie jest przedtem zdysocjowany (w przeciwieństwie od heksozy.
Definicja HETEROLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA:
Co to jest w trakcie którego oba elektrony tworzące to wiązanie pozostają przy jednym z atomów. Mechanizm ten prowadzi do stworzenia ↑ kationu i ↑ anionu. Odpowiednikiem h.r.w. może być ↑ dysocjacja heksozy.
Definicja HOLM:
Co to jest Holmium), pierwiastek chem., metal, Z = 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r. poprzez P.T. Cleve´a i niezależnie poprzez J.L. Soreta. W przyrodzie występuje w heksozy.
Definicja HYBRYDYZACJA Sp:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p wyjaśnia liniową budowę na przykład cząsteczek BeCl2, CO2 i jonu NO2 heksozy.

Czym jest HEKSOZY znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: