Słownik HEL II co to znaczy.
Słownik HEL II. Co znaczy pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia.

Czy przydatne?

Definicja HEL II

Co to znaczy hel ii: ciekły hel powstający z helu I w temp. -270,98°C (2,17K) i pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia w stan nadciekłości wynosi 2,4mK; cechuje się zdolnością pełzania po ściankach stojących naczyń, poprzez co może się z nich wylewać (nadciekłość). Hel II ma granicznie małą lepkość (1010 razy mniejszą od lepkości wody); przewodnictwo elektryczne helu II jest wyższe około 800 razy od przewodnictwa metalicznej miedzi w temp. pokojowej, a przewodnictwo cieplne jest 106 razy wyższe od przewodnictwa helu I

Definicja HYBRYDYZACJA sp2:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i dwu orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i dwu orbitali 2p wyjaśnia kształt cząsteczki BCl3 (trójkąt równoboczny) i jonu NO2- (układ kątowy HEL II.
Definicja HEISENBERG WERNER CARL:
Co to jest niem., współtwórca ↑ mechaniki kwantowej, teorii cząstek elementarnych, sił jądrowych. Sformułował tak zwany zasadę nieoznaczoności (↑ zasada nieoznaczoności Heisenberga). W 1932 r. Nagroda Nobla HEL II.
Definicja HELIONY:
Co to jest cząstka α - jądra atomu ↑ helu , znak: α HEL II.
Definicja HALOGENOWODORY:
Co to jest zwanych także halogenami; ↑ fluorowce) z wodorem. W normalnych uwarunkowaniach ↑ fluorowodór jest niskowrzącą cieczą (wskutek ↑ asocjacji), zaś chloro-, bromo- i jodowodór są gazami. W cząsteczkach HEL II.

Czym jest HEL II znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: