Słownik HEL co to znaczy.
Słownik HEL. Co znaczy 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C.

Czy przydatne?

Definicja HEL

Co to znaczy hel: znak He, (z łaciny Helium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C. Janssena i N. Lockyera na Słońcu; obecność na ziemi potwierdził W. Ramsay w 1895 r. W przyrodzie występuje w formie wolnej jako składnik atmosfery ziemskiej (zawartość: 6,4·10-5% mas. i 4,6·10-4% obj.), gazu ziemnego (zawartość do 16% obj.; ↑ gaz ziemny) i w minerałach ↑ uranu. H. jest bezb. gazem, bez smaku i zapachu, trudno rozp. w wodzie; występuje w formie atomowej (we wszystkich stanach skupienia); t.t. -272,2°C (ciśnienie 2,5MPa), t.w. -268,94°C, gęstość 0,1785g·dm-3. Skroplony (gęstość 0,126g·cm-3) występuje w dwóch odmianach: hel I - o właściwościach normalnej cieczy i ↑ hel II - ciecz w stanie nadciekłym. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 1s2; nie tworzy związków chem. i ↑ klatratów. W trakcie wyładowań elektrycznych tworzą się nietrwałe jony He2+ i HeH+. H. stosuje się w technice jądrowej (czynnik chłodzący), do napełniania balonów, otrzymywania obojętnej (wolnej od tlenu) atmosfery w trakcie prowadzenia mechanizmów chem.; napełniania jarzeniówek (czysty emituje światło żółte, w mieszaninie z parami ↑ rtęci uzyskuje się światło niebieskie) i w mieszaninie z tlenem jako gaz do oddychania dla nurków (h. pod wyższym ciśnieniem rozpuszcza się we krwi trudniej niż azot, zatem po obniżeniu ciśnienia nie następuje spienienie krwi; por. azot). H. otrzymuje się w rezultacie destylacji frakcjonowanej (↑ destylacja frakcyjna) powietrza i poprzez wymrażanie gazu ziemnego

Definicja HEKSOZY:
Co to jest należące do aldoz (posiadają grupę aldehydową -CHO; ↑ aldozy) albo ketoz (posiadają grupę karbonylową -CO-; ↑ ketozy). Występują w pierwszej kolejności w formach cyklicznych (pierścień piranozy HEL.
Definicja HALOGENOWANIE:
Co to jest halogenu do cząsteczki związku org. przez podstawienie, addycję albo przegrupowanie. Na przykład: C6H5CH3 + Br2 C6H5CH2Br + HBr (podstawienie), C6H5-CH=CH2 + Cl2 C6H5-CHCl-CH2Cl (addycja HEL.
Definicja HOMEOPATIA:
Co to jest mająca bazować na podawaniu chorym znikomo małych ilości substancji, które w większym stężeniu powodują symptomy podobne, jak dana dolegliwość. Z punktu widzenia chemii h. nie znajduje naukowego HEL.
Definicja HOLOENZYM:
Co to jest termin określający całą, w pełni funkcjonalną cząsteczkę ↑enzymu, składającą się z ↑apoenzymu połączonego z ↑koenzymem albo ↑ekipą prostetyczną HEL.

Czym jest HEL znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: