Słownik HEM co to znaczy.
Słownik HEM. Co znaczy pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej.

Czy przydatne?

Definicja HEM

Co to znaczy hem: pochodna ↑ pirolu, składająca się z czterech jego pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej trwałości, zwany porfiryną (por. chlorofil). W hemie porfiryna łączy się z jonem żelaza na II stopniu utlenienia poprzez cztery atomy azotu pierścieni pirolowych. H. wchodzi w skład hemoglobiny, białka zawartego w czerwonych krwinkach i decyduje między innymi o ich barwie. Gdyż jon Fe2+ jest niewysycony koordynacyjnie (↑ wysycenie koordynacyjne), może koordynować łatwe cząsteczki gazów, występujących w organizmie żywym, takich jak tlen czy tlenek węgla(IV), a poprzez to transportować te gazy w ustroju. Por. hemoglobina, zaczadzenie

Definicja HOFMANN AUGUST WILHELM VON:
Co to jest niem. Prof. Royal College of Chemistry w Londynie i uniwersytetu w Berlinie. Odkrył anilinę i chinolinę w smole węglowej i formaldehyd i alkohol allilowy. Prowadził badania nad aminami, barwnikami HEM.
Definicja HYBRYDYZACJA sp3d2:
Co to jest orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s, trzech orbitali 3p i dwóch orbitali 3d wyjaśnia budowę cząsteczek SF6 (oktaedr HEM.
Definicja HYDROLIZA ANIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon wodorotlenkowy (w reakcję z wodą wchodzi anion słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn zasadowy: CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH HEM.
Definicja HALIT:
Co to jest minerał, NaCl, tworzy pokłady ↑ soli kamiennej HEM.

Czym jest HEM znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: