Słownik HEM co to znaczy.
Słownik HEM. Co znaczy pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej.

Czy przydatne?

Definicja HEM

Co to znaczy hem: pochodna ↑ pirolu, składająca się z czterech jego pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej trwałości, zwany porfiryną (por. chlorofil). W hemie porfiryna łączy się z jonem żelaza na II stopniu utlenienia poprzez cztery atomy azotu pierścieni pirolowych. H. wchodzi w skład hemoglobiny, białka zawartego w czerwonych krwinkach i decyduje między innymi o ich barwie. Gdyż jon Fe2+ jest niewysycony koordynacyjnie (↑ wysycenie koordynacyjne), może koordynować łatwe cząsteczki gazów, występujących w organizmie żywym, takich jak tlen czy tlenek węgla(IV), a poprzez to transportować te gazy w ustroju. Por. hemoglobina, zaczadzenie

Definicja HYDROLIZAT BIAŁKOWY:
Co to jest peptydów różnej długości, pozyskiwana z białka w drodze ↑ hydrolizy zawartych w cząsteczce polimeru wiązań peptydowych. H.b. stosuje się między innymi w przemyśle spożywczym w formie kostek hem.
Definicja HYDROSFERA:
Co to jest powłoki ziemskiej, do której należą: oceany, morza, rzeki, jeziora, błota, wody podziemne i wilgoć, którą nasiąknięta jest górna część litosfery. Powierzchnia wód stanowi 71% powierzchni Ziemi hem.
Definicja Hf:
Co to jest znak ↑ hafnu hem.
Definicja HETEROCYKLICZNY:
Co to jest cyklicznego (alifatycznego albo aromatycznego), który zawiera w pierścieniu przynajmniej jeden atom pierwiastka innego niż węgiel, na przykład: azot, tlen, siarka. Przykłady związków hem.

Czym jest HEM znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: