HIPOTEZA co to znaczy
Słownik HIPOTEZA. Co znaczy doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu tłumaczenie.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTEZA

Co to znaczy hipoteza: oparte na starannej obserwacji albo wynikach wstępnych doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu tłumaczenie systemu jakiegoś procesu albo znaczenia jakiegoś zjawiska (raczej przyrodniczego, ale również historycznego czy społecznego). H. nie jest myślą rzuconą luźno (już Newton mówił "Nie wymyślam hipotez"), lecz owocem wnikliwego rozumowania. Cechy charakterystyczne h. to sposobność sprawdzenia jej prawdziwości i ewentualnego uogólnienia (w celu objęcia nią większej liczby zjawisk). Dokonuje się tego drogą adekwatnie obmyślonych i zaplanowanych eksperymentów. H., której prawdziwość przy danym stanie wiedzy została wykazana, może stać się teorią (↑ teoria) naukową. Por. sposób naukowa

Czym jest HIPOTEZA znaczenie w Definicje chemia H .