Słownik HIPOTEZA co to znaczy.
Słownik HIPOTEZA. Co znaczy doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu tłumaczenie.

Czy przydatne?

Definicja HIPOTEZA

Co to znaczy hipoteza: oparte na starannej obserwacji albo wynikach wstępnych doświadczeń (↑ eksperyment) założenie, mające na celu tłumaczenie systemu jakiegoś procesu albo znaczenia jakiegoś zjawiska (raczej przyrodniczego, ale również historycznego czy społecznego). H. nie jest myślą rzuconą luźno (już Newton mówił "Nie wymyślam hipotez"), lecz owocem wnikliwego rozumowania. Cechy charakterystyczne h. to sposobność sprawdzenia jej prawdziwości i ewentualnego uogólnienia (w celu objęcia nią większej liczby zjawisk). Dokonuje się tego drogą adekwatnie obmyślonych i zaplanowanych eksperymentów. H., której prawdziwość przy danym stanie wiedzy została wykazana, może stać się teorią (↑ teoria) naukową. Por. sposób naukowa

Definicja HEROINA:
Co to jest półsyntetyczna pochodna ↑ morfiny, biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku, nierozp. w wodzie, t.t. 172°C. Mocny lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy (działanie do 7 razy silniejsze od działania hipoteza.
Definicja HORMEZA RADIACYJNA:
Co to jest ↑ hipoteza liniowa hipoteza.
Definicja HELIONY:
Co to jest cząstka α - jądra atomu ↑ helu , znak: α hipoteza.
Definicja HYBRYDYZACJA sp3d:
Co to jest orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i jednego orbitalu typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s i trzech orbitali 3p i jednego orbitalu 3d wyjaśnia budowę cząsteczek PF5 hipoteza.

Czym jest HIPOTEZA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: