Słownik HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T co to znaczy.
Słownik HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T. Co znaczy Amsterdamie, Lipsku, Berlinie. Prace nad ciśnieniem.

Czy przydatne?

Definicja HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T

Co to znaczy hoff jacobus hendricus van´t: (1852-1911) chemik holenderski, prof. uniwersytetów w Amsterdamie, Lipsku, Berlinie. Prace nad ciśnieniem osmotycznym, stereochemią, równowagą chem., dynamiką reakcji chem. Współtwórca krioskopowej i ebulioskopowej sposoby oznaczania mas cząsteczkowych, określił zależność stałej szybkości reakcji od temp. (reguła van´t Hoffa). W 1901 r. Nagroda Nobla

Definicja HYDROLIZA JONOWA:
Co to jest ↑hydrolizy, reakcja jonowa pomiędzy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami wody. H.j. ulegają wszystkie sole niezależnie od soli silnych zasad i silnych kwasów. Należą tu HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T.
Definicja HORMONY:
Co to jest produkowane, w znikomo małych ilościach, poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego albo tkanki ludzi i zwierząt, wywierają na drodze chemicznej ściśle określone działanie fizjologiczne. Pod względem HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T.
Definicja HYDROLIZAT BIAŁKOWY:
Co to jest peptydów różnej długości, pozyskiwana z białka w drodze ↑ hydrolizy zawartych w cząsteczce polimeru wiązań peptydowych. H.b. stosuje się między innymi w przemyśle spożywczym w formie kostek HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T.
Definicja HYDROKSYLIZYNA:
Co to jest kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T.

Czym jest HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: