Słownik HOLM co to znaczy.
Słownik HOLM. Co znaczy 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r.

Czy przydatne?

Definicja HOLM

Co to znaczy holm: znak Ho, (z łaciny Holmium), pierwiastek chem., metal, Z = 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r. poprzez P.T. Cleve´a i niezależnie poprzez J.L. Soreta. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ gadolinit, euksenit i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,2·10-4% mas. H. jest srebrzystoszary, błyszczący, kowalny i miękki; t.t. 1460°C, t.w. 2600°C, gęstość 8,8g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 4f 116s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jony Ho3+ w roztworach wodnych są brązowożółte). H. jest czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Ho2O3; reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. H. jest składnikiem stopów magnetycznych, a jego związki stosuje się w technice jądrowej i laserowej; tlenek h. jest katalizatorem syntez chem. Otrzymywany poprzez redukcję HoCl3 albo HoF3 wapniem

Definicja HYDROKSYPROLINA:
Co to jest kwas 3-hydroksypirolidynokarboksylowy-2, jeden z ↑ aminokwasów. W sporych ilościach występuje w żelatynie, tworzy bezb. kryształy dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze holm.
Definicja HYBRYDYZACJA sp3d:
Co to jest orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i jednego orbitalu typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s i trzech orbitali 3p i jednego orbitalu 3d wyjaśnia budowę cząsteczek PF5 holm.
Definicja HOMOGENICZNY:
Co to jest znaczy substancję chem. jednorodną pod względem składu, własności, stanu skupienia albo reakcję biegnącą w jednej fazie skupienia (na przykład w fazie ciekłej albo w fazie gazowej holm.
Definicja HASZYSZ:
Co to jest ↑ narkotyk, otrzymywany z kwiatów konopi wschodnioazjatyckiej (Cannabis indica), zawierający od 5 do 12% ↑ THC, regularnie palony w mieszaninie z ↑ opium holm.

Czym jest HOLM znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: