Słownik HOLM co to znaczy.
Słownik HOLM. Co znaczy 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r.

Czy przydatne?

Definicja HOLM

Co to znaczy holm: znak Ho, (z łaciny Holmium), pierwiastek chem., metal, Z = 67, m.at. 164,93u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty (z ↑ tulem) w 1879 r. poprzez P.T. Cleve´a i niezależnie poprzez J.L. Soreta. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: ↑ gadolinit, euksenit i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 1,2·10-4% mas. H. jest srebrzystoszary, błyszczący, kowalny i miękki; t.t. 1460°C, t.w. 2600°C, gęstość 8,8g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów h. 4f 116s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jony Ho3+ w roztworach wodnych są brązowożółte). H. jest czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Ho2O3; reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. H. jest składnikiem stopów magnetycznych, a jego związki stosuje się w technice jądrowej i laserowej; tlenek h. jest katalizatorem syntez chem. Otrzymywany poprzez redukcję HoCl3 albo HoF3 wapniem

Definicja HALIT:
Co to jest minerał, NaCl, tworzy pokłady ↑ soli kamiennej HOLM.
Definicja HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA:
Co to jest ↑hydrolizy, reakcja rozkładu albo przemiany związku chemicznego pod wpływem wody charakteryzujący się tym, iż związek ulegający hydrolizie nie jest przedtem zdysocjowany (w przeciwieństwie od HOLM.
Definicja HYDROKSYKWASY:
Co to jest ogólnym (HO)m-R-(COOH)n, zawierające w cząsteczce co najmniej jedną grupę karboksylową i co najmniej jedną grupę hydroksylową. Na przykład: CH2(OH)COOH - kwas glikolowy; CH3CH(OH)COOH - kwas mlekowy HOLM.
Definicja HYDROLIZA KATIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn kwasowy: NH4+ + H2O ⇆ NH3 + H3O HOLM.

Czym jest HOLM znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: