HOMOLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA co to znaczy
Słownik HOMOLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA. Co znaczy tworząca to wiązanie zostaje podzielona pomiędzy.

Czy przydatne?

Definicja HOMOLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA

Co to znaczy homolityczny rozpad wiązania: rozerwanie wiązania, w trakcie którego para elektronów tworząca to wiązanie zostaje podzielona pomiędzy oba atomy, które były ze sobą połączone. H.r.w. prowadzi do stworzenia ↑ rodników. Odpowiednikiem takiego procesu może być ↑ fotoliza cząsteczki chloru: H.r.w. następuje zazwyczaj w razie związków z niewiele polarnym wiązaniem (na przykład wiązaniem atomowym), a więc związków pierwiastków słabo różniących się ↑ elektroujemnością

Czym jest HOMOLITYCZNY ROZPAD WIĄZANIA znaczenie w Definicje chemia H .