Słownik HYBRYDYZACJA ORBITALI co to znaczy.
Słownik HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH. Co znaczy energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem.

Czy przydatne?

Definicja HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH

Co to znaczy hybrydyzacja orbitali atomowych: kombinacja liniowa orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje takie zwane orbitalami atomowymi zhybrydyzowanymi różnią się pomiędzy sobą własnościami kierunkowymi; pozwalają na prawidłową teoretyczną interpretację przestrzennej budowy cząsteczek, na przykład kształtu kątowego cząsteczki wody, czy kształtu piramidy trygonalnej cząsteczki amoniaku

Definicja HEL:
Co to jest Helium), pierwiastek chem., niemetal, Z = 2, m.at. 4,0026u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1868 r. poprzez P.J.C. Janssena i N. Lockyera na Słońcu; obecność na ziemi potwierdził W. Ramsay w 1895 r. W hybrydyzacja orbitali atomowych.
Definicja HEM:
Co to jest składająca się z czterech jego pierścieni połączonych mostkami =CH- w rozległy układ aromatyczny o dużej trwałości, zwany porfiryną (por. chlorofil). W hemie porfiryna łączy się z jonem żelaza na II hybrydyzacja orbitali atomowych.
Definicja HORMONY:
Co to jest produkowane, w znikomo małych ilościach, poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego albo tkanki ludzi i zwierząt, wywierają na drodze chemicznej ściśle określone działanie fizjologiczne. Pod względem hybrydyzacja orbitali atomowych.
Definicja HYDROKSYLOAMINA:
Co to jest NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑ amoniak, azot i wodę. Ma charakter zasadowy i zależnie od środowiska wykazuje hybrydyzacja orbitali atomowych.

Czym jest HYBRYDYZACJA ORBITALI znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: