Słownik HYBRYDYZACJA ORBITALI co to znaczy.
Słownik HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH. Co znaczy energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem.

Czy przydatne?

Definicja HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH

Co to znaczy hybrydyzacja orbitali atomowych: kombinacja liniowa orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje takie zwane orbitalami atomowymi zhybrydyzowanymi różnią się pomiędzy sobą własnościami kierunkowymi; pozwalają na prawidłową teoretyczną interpretację przestrzennej budowy cząsteczek, na przykład kształtu kątowego cząsteczki wody, czy kształtu piramidy trygonalnej cząsteczki amoniaku

Definicja HYDROLIZA:
Co to jest ↑solwolizy, reakcja związku chemicznego z wodą, kierująca do stworzenia nowych związków (h. nie jest reakcja wody ze związkiem bezwodnym, kierująca do stworzenia ↑hydratu). Hydrolizie mogą ulegać HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH.
Definicja HYBRYDYZACJA sp3d2:
Co to jest orbitalu typu s, trzech orbitali typu p i dwóch orbitali typu d danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 3s, trzech orbitali 3p i dwóch orbitali 3d wyjaśnia budowę cząsteczek SF6 (oktaedr HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH.
Definicja HYBRYDYZACJA sp2:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i dwu orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i dwu orbitali 2p wyjaśnia kształt cząsteczki BCl3 (trójkąt równoboczny) i jonu NO2- (układ kątowy HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH.
Definicja HALOGENOWANIE:
Co to jest halogenu do cząsteczki związku org. przez podstawienie, addycję albo przegrupowanie. Na przykład: C6H5CH3 + Br2 C6H5CH2Br + HBr (podstawienie), C6H5-CH=CH2 + Cl2 C6H5-CHCl-CH2Cl (addycja HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH.

Czym jest HYBRYDYZACJA ORBITALI znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: