Słownik HYDROKSYL co to znaczy.
Słownik HYDROKSYL. Co znaczy wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w.

Czy przydatne?

Definicja HYDROKSYL

Co to znaczy hydroksyl: rodnik hydroksylowy ·OH, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczce ↑wody albo ↑alkoholu. Występuje powszechnie w ↑atmosferze; jest zwany czyścicielem troposfery, gdyż reaguje z różnymi zanieczyszczeniami, usuwając np. ↑gazy cieplarniane w rodzaju ↑metanu czy ↑ozonu. W organizmach żywych występuje jako krótko żyjący (τ½≈10-9s), bardzo reaktywny rodnik, potencjalnie bardzo niebezpieczny, gdyż nie jest usuwany drogą reakcji enzymatycznych tak jak ↑nadtlenki. Może uszkadzać praktycznie wszystkie typy związków aktualnych w komórce. H. występuje także w dużej ilości w przestrzeni międzygwiezdnej, gdzie odkryto go opierając się na badań spektroskopowych w 1967 roku. Tworzy tam wysoce rozrzedzone obłoki, co sprawia, iż jest względnie trwały; może jednak reagować między innymi z atomami tlenu, azotu, węgla (z wytworzeniem atomu wodoru i adekwatnie O2, NO, CO) i wodoru (z wytworzeniem H2O i kwantu energii)

Definicja HAWORTH WALTER NORMAN:
Co to jest 1883-1950) chemik z angielskiego: Wyjaśnił budowę cukrów prostych, zsyntetyzował ↑ witaminę C. Artysta wzorów strukturalnych alternatywnych do wzorów Fischera. W 1937 r. Nagroda Nobla hydroksyl.
Definicja HYDROCHINON:
Co to jest dihydroksybenzen, związek z gatunku ↑ fenoli. Biała substancja krystaliczna słabo rozp. w wodzie, t.t. 171°C, t.w. 286°C. Otrzymywany poprzez redukcję p-benzochinonu. H. stosuje się gł. w przemyśle hydroksyl.
Definicja HALOGENOWODORY:
Co to jest zwanych także halogenami; ↑ fluorowce) z wodorem. W normalnych uwarunkowaniach ↑ fluorowodór jest niskowrzącą cieczą (wskutek ↑ asocjacji), zaś chloro-, bromo- i jodowodór są gazami. W cząsteczkach hydroksyl.
Definicja HELISA:
Co to jest trójwymiarowa struktura w kształcie taśmy skręconej wzdłuż osi podłużnej. Strukturą helikalną charakteryzuje się cząsteczka ↑ kwasu dezoksyrybonukleinowego - przypomina drabinę skręconą wzdłuż osi hydroksyl.

Czym jest HYDROKSYL znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: