Słownik HYDROKSYL co to znaczy.
Słownik HYDROKSYL. Co znaczy wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w.

Czy przydatne?

Definicja HYDROKSYL

Co to znaczy hydroksyl: rodnik hydroksylowy ·OH, wytwór ↑homolitycznego rozpadu wiązania łączącego grupę OH z innym atomem (resztą cząsteczki), np. w cząsteczce ↑wody albo ↑alkoholu. Występuje powszechnie w ↑atmosferze; jest zwany czyścicielem troposfery, gdyż reaguje z różnymi zanieczyszczeniami, usuwając np. ↑gazy cieplarniane w rodzaju ↑metanu czy ↑ozonu. W organizmach żywych występuje jako krótko żyjący (τ½≈10-9s), bardzo reaktywny rodnik, potencjalnie bardzo niebezpieczny, gdyż nie jest usuwany drogą reakcji enzymatycznych tak jak ↑nadtlenki. Może uszkadzać praktycznie wszystkie typy związków aktualnych w komórce. H. występuje także w dużej ilości w przestrzeni międzygwiezdnej, gdzie odkryto go opierając się na badań spektroskopowych w 1967 roku. Tworzy tam wysoce rozrzedzone obłoki, co sprawia, iż jest względnie trwały; może jednak reagować między innymi z atomami tlenu, azotu, węgla (z wytworzeniem atomu wodoru i adekwatnie O2, NO, CO) i wodoru (z wytworzeniem H2O i kwantu energii)

Definicja HAWORTH WALTER NORMAN:
Co to jest 1883-1950) chemik z angielskiego: Wyjaśnił budowę cukrów prostych, zsyntetyzował ↑ witaminę C. Artysta wzorów strukturalnych alternatywnych do wzorów Fischera. W 1937 r. Nagroda Nobla hydroksyl.
Definicja HESS GERMAIN HENRI:
Co to jest 1802-1850) chemik ros. pochodzenia szwajcarskiego. Sformułował fundamentalne prawo termochemii (tak zwany prawo Hessa hydroksyl.
Definicja HYBRYDYZACJA ORBITALI ATOMOWYCH:
Co to jest orbitali walencyjnych atomu o jednakowej energii, zwana także kolokwialnie mieszaniem tych orbitali ze sobą; kombinacje takie zwane orbitalami atomowymi zhybrydyzowanymi różnią się pomiędzy sobą hydroksyl.
Definicja HIGROSKOPIJNOŚĆ:
Co to jest substancji do pochłaniania wilgoci (wody i pary wodnej). H. wykazują liczne substancje zarówno ciekłe jak i stałe, które na powietrzu wilgotnieją, a w dalszym ciągu rozpuszczają się w pochłoniętej hydroksyl.

Czym jest HYDROKSYL znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: