Słownik HYDROKSYLOAMINA co to znaczy.
Słownik HYDROKSYLOAMINA. Co znaczy substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi.

Czy przydatne?

Definicja HYDROKSYLOAMINA

Co to znaczy hydroksyloamina: związek o wzorze NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑ amoniak, azot i wodę. Ma charakter zasadowy i zależnie od środowiska wykazuje właściwości utleniające albo redukujące. Trwalsza w formie soli, stąd także otrzymuje się ją sposobem elektrolitycznej redukcji kwasu azotowego(V) w mieszaninie z kwasem siarkowym(VI), co prowadzi do stworzenia siarczanu(VI) hydroksyloaminy. Użytkowana raczej w syntezie org., jako odtrutkę na trucizny fosforoorg. i do identyfikacji ↑ aldehydów i ↑ ketonów

Definicja HELOWCE:
Co to jest okresowego, blok p (He - blok s), do której należą następujące pierwiastki: ↑ hel, ↑ neon, ↑ argon, ↑ krypton, ↑ ksenon, ↑ radon, ↑ ununokt (gazy szlachetne). Wszystkie pierwiastki to niemetale HYDROKSYLOAMINA.
Definicja HEMOGLOBINA:
Co to jest chromoproteidów (białko złożone), składający się z hemu (barwnik; 4%; ↑ hem) i globiny (białko; 96%); masa cząsteczkowa wynosi około 68000u. H. jest barwnikiem czerwonych ciałek krwi. W organizmach HYDROKSYLOAMINA.
Definicja HEL II:
Co to jest powstający z helu I w temp. -270,98°C (2,17K) i pod ciśnieniem 50,65hPa (wartość dla izotopu 4He; dla 3He temp. przejścia w stan nadciekłości wynosi 2,4mK; cechuje się zdolnością pełzania po HYDROKSYLOAMINA.
Definicja HORMONY:
Co to jest produkowane, w znikomo małych ilościach, poprzez gruczoły wydzielania wewnętrznego albo tkanki ludzi i zwierząt, wywierają na drodze chemicznej ściśle określone działanie fizjologiczne. Pod względem HYDROKSYLOAMINA.

Czym jest HYDROKSYLOAMINA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: