Słownik HYDROKSYLOAMINA co to znaczy.
Słownik HYDROKSYLOAMINA. Co znaczy substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi.

Czy przydatne?

Definicja HYDROKSYLOAMINA

Co to znaczy hydroksyloamina: związek o wzorze NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑ amoniak, azot i wodę. Ma charakter zasadowy i zależnie od środowiska wykazuje właściwości utleniające albo redukujące. Trwalsza w formie soli, stąd także otrzymuje się ją sposobem elektrolitycznej redukcji kwasu azotowego(V) w mieszaninie z kwasem siarkowym(VI), co prowadzi do stworzenia siarczanu(VI) hydroksyloaminy. Użytkowana raczej w syntezie org., jako odtrutkę na trucizny fosforoorg. i do identyfikacji ↑ aldehydów i ↑ ketonów

Definicja HIPOTEZA LINIOWA:
Co to jest naukowo założenie, iż każda wchłonięta poprzez człowieka ↑ dawka promieniowania skutkuje niekorzystne efekty, a jedynie ich zakres zależy od wielkości dawki. W rzeczywistości w pewnym przedziale hydroksyloamina.
Definicja HARTOWANIE METALI:
Co to jest cieplnej metali i ich stopów, polegająca na ogrzaniu metalu do temp., gdzie następuje przemiana jego budowy krystalicznej, wygrzewaniu poprzez dłuższy czas i szybkim ochłodzeniu. Metal w procesie hydroksyloamina.
Definicja HOFFMANN RONALD:
Co to jest ur. w Polsce), zaczął pracę badawczą w Harvard University, potem jako prof. w Cornell University. Badania w dziedzinie chemii teoretycznej. Współtwórca reguł dotyczących zachowania symetrii orbitali hydroksyloamina.
Definicja HYDROLIZA KATIONOWA:
Co to jest mechanizm ↑ hydrolizy, w rezultacie którego powstaje ↑ jon oksoniowy (w reakcję z wodą wchodzi kation słabszego elektrolitu), a roztwór ma odczyn kwasowy: NH4+ + H2O ⇆ NH3 + H3O hydroksyloamina.

Czym jest HYDROKSYLOAMINA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: