Słownik HYDROKSYLOAMINA co to znaczy.
Słownik HYDROKSYLOAMINA. Co znaczy substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi.

Czy przydatne?

Definicja HYDROKSYLOAMINA

Co to znaczy hydroksyloamina: związek o wzorze NH2OH, nietrwała, dobrze rozp. w wodzie substancja krystaliczna (tt. 33 °C, tw. 58 °C), ulega rozpadowi termicznemu na ↑ amoniak, azot i wodę. Ma charakter zasadowy i zależnie od środowiska wykazuje właściwości utleniające albo redukujące. Trwalsza w formie soli, stąd także otrzymuje się ją sposobem elektrolitycznej redukcji kwasu azotowego(V) w mieszaninie z kwasem siarkowym(VI), co prowadzi do stworzenia siarczanu(VI) hydroksyloaminy. Użytkowana raczej w syntezie org., jako odtrutkę na trucizny fosforoorg. i do identyfikacji ↑ aldehydów i ↑ ketonów

Definicja HYDROKSYLIZYNA:
Co to jest kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej hydroksyloamina.
Definicja HALONY:
Co to jest węglowodorów, stosowane jako środki gaśnicze; zwykle to są bezb., niskowrzące gazy albo ciecze. Ich działanie bazuje na wychwytywaniu wolnych rodników (↑ rodnik) zawartych w płomieniu. Znacząco hydroksyloamina.
Definicja HALOGENY:
Co to jest ↑ fluorowce hydroksyloamina.
Definicja HYBRYDYZACJA Sp:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p wyjaśnia liniową budowę na przykład cząsteczek BeCl2, CO2 i jonu NO2 hydroksyloamina.

Czym jest HYDROKSYLOAMINA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: