Słownik HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA co to znaczy.
Słownik HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA. Co znaczy przemiany związku chemicznego pod wpływem wody.

Czy przydatne?

Definicja HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA

Co to znaczy hydroliza cząsteczkowa: jeden z rodzajów ↑hydrolizy, reakcja rozkładu albo przemiany związku chemicznego pod wpływem wody charakteryzujący się tym, iż związek ulegający hydrolizie nie jest przedtem zdysocjowany (w przeciwieństwie od ↑hydrolizy jonowej). H.c. ulegają zarówno związki nieorganiczne (u których brak ↑wysycenia koordynacyjnego), na przykład SiCl4: SiCl4 + 4H2O H4SiO4 (kwas ortokrzemowy) + 4HClaq jak i związki organiczne - produkty reakcji kondensacji zachodzących z wytworzeniem wody, na przykład ↑estry (↑hydroliza estrów), ↑sacharydy złożone, ↑bezwodniki kwasów organicznych: (CH3CO)2O + H2O 2CH3COOH

Definicja HYBRYDYZACJA sp3:
Co to jest orbitalu typu s i trzech orbitali typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitalu 2s i trzech orbitali 2p wyjaśnia budowę cząsteczek CH4 (tetraedr), NH3 (piramida trygonalna), H2O (układ HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA.
Definicja HYDROKSYPROLINA:
Co to jest kwas 3-hydroksypirolidynokarboksylowy-2, jeden z ↑ aminokwasów. W sporych ilościach występuje w żelatynie, tworzy bezb. kryształy dobrze rozp. w wodzie, słabo w etanolu, nierozp. w eterze HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA.
Definicja HYDROKSYLIZYNA:
Co to jest kwas 2,6-diamino-5-hydroksyheksanowy, jeden z ↑ aminokwasów. Występuje wyłącznie w białkach tkanki łącznej HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA.
Definicja HYDROSFERA:
Co to jest powłoki ziemskiej, do której należą: oceany, morza, rzeki, jeziora, błota, wody podziemne i wilgoć, którą nasiąknięta jest górna część litosfery. Powierzchnia wód stanowi 71% powierzchni Ziemi HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA.

Czym jest HYDROLIZA CZĄSTECZKOWA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: