Słownik HYDROLIZA JONOWA co to znaczy.
Słownik HYDROLIZA JONOWA. Co znaczy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami.

Czy przydatne?

Definicja HYDROLIZA JONOWA

Co to znaczy hydroliza jonowa: jeden z przypadków ↑hydrolizy, reakcja jonowa pomiędzy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami wody. H.j. ulegają wszystkie sole niezależnie od soli silnych zasad i silnych kwasów. Należą tu zarówno sole nieorganiczne, jak i organiczne (sole kwasów karboksylowych, amin i tym podobne). W rezultacie h.j. soli ↑odczyn roztworu staje się kwasowy (↑hydroliza kationowa) albo zasadowy (↑hydroliza anionowa). Z punktu widzenia teorii Br?nsteda definicja i termin "hydroliza jonowa" jest w zasadzie zbędne i traci swój tradycyjny sedno, sprowadza się gdyż do przejścia protonu od kwasu do zasady. Tym niemniej ustalenie "hydroliza jonowa" jest powszechnie stosowane w chemii i technologii chem

Definicja HYBRYDYZACJA sp:
Co to jest orbitalu atomowego typu s i jednego orbitalu atomowego typu p danego atomu. Na przykład hybrydyzacja orbitali 2s i 2p wyjaśnia liniową budowę na przykład cząsteczek BeCl2, CO2 i jonu NO2 HYDROLIZA JONOWA.
Definicja HEROINA:
Co to jest półsyntetyczna pochodna ↑ morfiny, biały krystaliczny proszek o gorzkim smaku, nierozp. w wodzie, t.t. 172°C. Mocny lek przeciwbólowy i przeciwkaszlowy (działanie do 7 razy silniejsze od działania HYDROLIZA JONOWA.
Definicja HOFF JACOBUS HENDRICUS VAN´T:
Co to jest holenderski, prof. uniwersytetów w Amsterdamie, Lipsku, Berlinie. Prace nad ciśnieniem osmotycznym, stereochemią, równowagą chem., dynamiką reakcji chem. Współtwórca krioskopowej i ebulioskopowej HYDROLIZA JONOWA.
Definicja HYDROLIZA KWASOWA ESTRÓW:
Co to jest odwrotna do ↑ estryfikacji, przebiegająca również w trakcie syntezy estru. Między h.k.e. a estryfikacją określa się stan równowagi. To jest rozkład estru na związki, z których powstał i ma taki sam HYDROLIZA JONOWA.

Czym jest HYDROLIZA JONOWA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: