Słownik HYDROLIZA JONOWA co to znaczy.
Słownik HYDROLIZA JONOWA. Co znaczy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami.

Czy przydatne?

Definicja HYDROLIZA JONOWA

Co to znaczy hydroliza jonowa: jeden z przypadków ↑hydrolizy, reakcja jonowa pomiędzy jonami powstającymi w trakcie dysocjacji soli i cząsteczkami wody. H.j. ulegają wszystkie sole niezależnie od soli silnych zasad i silnych kwasów. Należą tu zarówno sole nieorganiczne, jak i organiczne (sole kwasów karboksylowych, amin i tym podobne). W rezultacie h.j. soli ↑odczyn roztworu staje się kwasowy (↑hydroliza kationowa) albo zasadowy (↑hydroliza anionowa). Z punktu widzenia teorii Br?nsteda definicja i termin "hydroliza jonowa" jest w zasadzie zbędne i traci swój tradycyjny sedno, sprowadza się gdyż do przejścia protonu od kwasu do zasady. Tym niemniej ustalenie "hydroliza jonowa" jest powszechnie stosowane w chemii i technologii chem

Definicja HEISENBERG WERNER CARL:
Co to jest niem., współtwórca ↑ mechaniki kwantowej, teorii cząstek elementarnych, sił jądrowych. Sformułował tak zwany zasadę nieoznaczoności (↑ zasada nieoznaczoności Heisenberga). W 1932 r. Nagroda Nobla hydroliza jonowa.
Definicja HEMATYT:
Co to jest błyszcz żelaza - minerał, Fe2O3, jedna z głownych rud żelaza, użytkowana również do produkcji czerwonej farby hydroliza jonowa.
Definicja Hg:
Co to jest znak ↑ rtęci hydroliza jonowa.
Definicja HAHN OTTO:
Co to jest fizykochemik niem. W 1938 r. przeprowadził (razem ze Strassmannem) pierwszą reakcję rozczepienia jądra atomowego uranu. W 1944 r. dostał Nagroda Nobla. W monachijskim muzeum (Deutsches Museum hydroliza jonowa.

Czym jest HYDROLIZA JONOWA znaczenie w Definicje chemia H .

  • Dodano:
  • Autor: