Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI co to znaczy.
Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Co znaczy substancji w roztworze pozostającym w równowadze z.

Czy przydatne?

Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI

Co to znaczy iloczyn rozpuszczalności: KSO - iloczyn stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla danego związku i rozpuszczalnika w stałej temp. Jeśli we wzorze na KSO zamiast stężeń jonów występują ich aktywności - otrzymuje się termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności. I.r. jest uproszczoną stałą równowagi reakcji rozpuszczania osadów i znajduje szerokie wykorzystanie praktyczne

Definicja IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA:
Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie podstawnika, na przykład iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IRYD:
Co to jest Iridium), pierwiastek chem., metal, Z = 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S. Tennanta. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym i w stopach z platyną i osmem iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IMINA:
Co to jest wzorze HN=NH, otrzymywany poprzez delikatne utlenianie hydrazyny. Nazwą tą ustala się również związki org. zawierające w cząsteczce grupę =NH (połączoną podwójnym wiązaniem z atomem węgla iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IBUPROFEN:
Co to jest związek chem.; białe ciało stałe, t.t. 51°C; użytkowany jako aktywny składnik popularnych środków przeciwbólowych iloczyn rozpuszczalności.

Czym jest ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: