Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI co to znaczy.
Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Co znaczy substancji w roztworze pozostającym w równowadze z.

Czy przydatne?

Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI

Co to znaczy iloczyn rozpuszczalności: KSO - iloczyn stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla danego związku i rozpuszczalnika w stałej temp. Jeśli we wzorze na KSO zamiast stężeń jonów występują ich aktywności - otrzymuje się termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności. I.r. jest uproszczoną stałą równowagi reakcji rozpuszczania osadów i znajduje szerokie wykorzystanie praktyczne

Definicja IZOMER:
Co to jest związków, które posiadają taki sam ↑ wzór sumaryczny, lecz różne własności fizyczne, co wynika z odmiennej budowy cząsteczki. Na przykład n-propanol i eter etylowo-metylowy mają ten sam wzór iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IZOMERIA CIS-TRANS:
Co to jest stereoizomerii powodowany zablokowaniem rotacji atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania podwójnego (na przykład węgla), w rezultacie czego podstawniki przy atomach połączonych wiązaniem iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IZOMORFIZM:
Co to jest różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny - uwodnione siarczany pierwiastków na I i III stopniu utlenienia (na iloczyn rozpuszczalności.
Definicja INHIBITOR:
Co to jest zmniejszający szybkości reakcji poprzez podwyższenie ↑ energii aktywacji charakterystycznej dla danej reakcji. I. stosuje się na przykład aby zapobiec rozkładowi albo polimeryzacji substancji w iloczyn rozpuszczalności.

Czym jest ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: