Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI co to znaczy.
Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Co znaczy substancji w roztworze pozostającym w równowadze z.

Czy przydatne?

Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI

Co to znaczy iloczyn rozpuszczalności: KSO - iloczyn stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla danego związku i rozpuszczalnika w stałej temp. Jeśli we wzorze na KSO zamiast stężeń jonów występują ich aktywności - otrzymuje się termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności. I.r. jest uproszczoną stałą równowagi reakcji rozpuszczania osadów i znajduje szerokie wykorzystanie praktyczne

Definicja INTERFERENCJA:
Co to jest na przykład elektromagnetycznych albo materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak zwany prążki interferencyjne - w razie interferencji światła to są naprzemianległe jasne i iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IZOMERY:
Co to jest mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym różne właściwości fiz., chem. i biologiczne. Na przykład: CH3COOH, kwas iloczyn rozpuszczalności.
Definicja INSULINA:
Co to jest jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę cukrową, produkowana jest poprzez wysepki Langerhansa w trzustce, a jej iloczyn rozpuszczalności.
Definicja IMIDKI:
Co to jest ekipa związków chem., pochodnych amoniaku, gdzie dwa z atomów wodoru zostały zastąpione atomami metalu, MI2NH; nietrwałe związki o budowie jonowej: kation M+ i anion NH2 iloczyn rozpuszczalności.

Czym jest ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: