Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI co to znaczy.
Słownik ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI. Co znaczy substancji w roztworze pozostającym w równowadze z.

Czy przydatne?

Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI

Co to znaczy iloczyn rozpuszczalności: KSO - iloczyn stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla danego związku i rozpuszczalnika w stałej temp. Jeśli we wzorze na KSO zamiast stężeń jonów występują ich aktywności - otrzymuje się termodynamiczny iloczyn rozpuszczalności. I.r. jest uproszczoną stałą równowagi reakcji rozpuszczania osadów i znajduje szerokie wykorzystanie praktyczne

Definicja INSULINA:
Co to jest jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę cukrową, produkowana jest poprzez wysepki Langerhansa w trzustce, a jej ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI.
Definicja INICJATOR:
Co to jest zapoczątkowująca mechanizm detonacji (na przykład azydek ołowiu (II) Pb(N3)2, piorunian rtęci Hg(ONC)2) albo mechanizm polimeryzacji rodnikowej (nadlenki albo nadkwasy). Na przykład: (C6H5CO)O2 ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI.
Definicja ITERB:
Co to jest Ytterbium), pierwiastek chem., metal, Z = 70, m.at. 173,04u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1878 r. poprzez J. Marignaca. W przyrodzie występuje w minerałach takich jak: ↑ monacyt, euksenit, gadolin ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI.
Definicja INDYKATOR:
Co to jest substancja pozwalająca na śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na przykład oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę w ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI.

Czym jest ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: