Słownik IMIDAZOL co to znaczy.
Słownik IMIDAZOL. Co znaczy półstrukturalnym. Słupkowate kryształy, łatwo rozp. w wodzie i etanolu.

Czy przydatne?

Definicja IMIDAZOL

Co to znaczy imidazol: 1,3-diazol, aromatyczny ↑ związek heterocykliczny o wzorze półstrukturalnym. Słupkowate kryształy, łatwo rozp. w wodzie i etanolu, nieco słabiej w benzenie i eterze, t.t. 90°C, t.w. 256°C. Dość silna zasada, gdyż wolna para jednego z atomów azotu nie należy do sekstetu aromatycznego; w kationie imidazolu ładunek nieujemny jest zdelokalizowany (↑ delokalizacja elektronów) na oba atomy N. W reakcjach enzymatycznych pierścień imidazolowy, stanowiący pospolity składnik białek, pełni rolę akceptora protonów

Definicja INWERSJA:
Co to jest operacja symetrii (przekształcenie tożsamościowe), dokonywana względem środka symetrii. Zobacz przedmioty symetrii imidazol.
Definicja I:
Co to jest znak ↑ jodu imidazol.
Definicja ILOCZYN ROZPUSZCZALNOŚCI:
Co to jest stężeń molowych jonów słabo rozpuszczalnej substancji w roztworze pozostającym w równowadze z osadem. Dla reakcji mAn+ + nBm- ⇆ AmBn↓ i.r. wynosi: KSO = [An+]m [Bm-]n. Wartość KSO jest stała dla imidazol.
Definicja IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA:
Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie podstawnika, na przykład imidazol.

Czym jest IMIDAZOL znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: