Słownik IND co to znaczy.
Słownik IND. Co znaczy 49, m.at. 114,82u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1863 r. poprzez F. Reicha i H.

Czy przydatne?

Definicja IND

Co to znaczy ind: znak In, (z łaciny Indium), pierwiastek chem., metal, Z = 49, m.at. 114,82u, ekipa ↑ borowców. Odkryty w 1863 r. poprzez F. Reicha i H.T. Richtera. W przyrodzie występuje w minerałach cynku, żelaza, ołowiu i miedzi; zawartość w skorupie ziemskiej: 10-5% mas. I. jest srebrzystobiałym miękkim, kowalnym i ciągliwym metalem z połyskiem; t.t. 156,5°C, t.w. 2080°C, gęstość 7,31g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów i. 5s25p1; w związkach występuje na I, II i III (najtrwalszy) stopniu utlenienia. I. na powietrzu pasywuje się; silnie ogrzany przechodzi w tlenek In2O3; reaguje także z fluorowcami, siarką, fosforem i selenem; nie reaguje z wodą i zasadami; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór . Metal, tlenek i wodorotlenek mają właściwości amfoteryczne. I. otrzymuje się jako wytwór uboczny w trakcie elektrolitycznego wydzielania cynku i ołowiu. Użytkowany do budowy termometrów wysokotemperaturowych, wyrobu zwierciadeł, otrzymywania półprzewodników (InAs, InSb), jako składnik stopu zwiększający odporność na korozję

Definicja IZOMORFIZM:
Co to jest różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny - uwodnione siarczany pierwiastków na I i III stopniu utlenienia (na ind.
Definicja IMINA:
Co to jest wzorze HN=NH, otrzymywany poprzez delikatne utlenianie hydrazyny. Nazwą tą ustala się również związki org. zawierające w cząsteczce grupę =NH (połączoną podwójnym wiązaniem z atomem węgla ind.
Definicja INWERSJA:
Co to jest operacja symetrii (przekształcenie tożsamościowe), dokonywana względem środka symetrii. Zobacz przedmioty symetrii ind.
Definicja IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA:
Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie podstawnika, na przykład ind.

Czym jest IND znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: