Słownik INDYKATOR co to znaczy.
Słownik INDYKATOR. Co znaczy reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji.

Czy przydatne?

Definicja INDYKATOR

Co to znaczy indykator: parametr - substancja pozwalająca na śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na przykład oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę w trakcie zmian pH; b) indykatory reakcji redoksowych (na przykład ferroina - kompleks żelaza z fenantroliną), zmieniające barwę w zależności od czynnika utleniającego (redukującego); c) indykatory strącania, tworzące w punkcie równowagi barwne, trudno rozp. osady (na przykład chromian potasu K2CrO4 i AgNO3 jako roztwór wzorcowy - w środowisku obojętnym albo bardzo słabo alkalicznym powstaje czerwonobrązowy osad chromianu srebra Ag2CrO4); d) indykatory jonów metali - związki org., tworzące barwne kompleksy z jonami danego metalu. Główne są ↑ parametry kwasowo zasadowe (alkacymetryczne), parametry kompleksometryczne, parametry redoks

Definicja IŁY:
Co to jest skały, zazwyczaj plastyczne na mokro; użytkowane do produkcji cegieł, dachówek, cementów i materiałów ogniotrwałych INDYKATOR.
Definicja In:
Co to jest znak ↑ indu INDYKATOR.
Definicja Ir:
Co to jest znak ↑ irydu INDYKATOR.
Definicja IZOMERIA KONSTYTUCYJNA:
Co to jest rodzaj izomerii polegającej na tym, iż poszczególne ↑ izomery różnią się budową, a więc kolejnością i metodą połączenia atomów w cząsteczce INDYKATOR.

Czym jest INDYKATOR znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: