Słownik INDYKATOR co to znaczy.
Słownik INDYKATOR. Co znaczy reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji.

Czy przydatne?

Definicja INDYKATOR

Co to znaczy indykator: parametr - substancja pozwalająca na śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na przykład oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę w trakcie zmian pH; b) indykatory reakcji redoksowych (na przykład ferroina - kompleks żelaza z fenantroliną), zmieniające barwę w zależności od czynnika utleniającego (redukującego); c) indykatory strącania, tworzące w punkcie równowagi barwne, trudno rozp. osady (na przykład chromian potasu K2CrO4 i AgNO3 jako roztwór wzorcowy - w środowisku obojętnym albo bardzo słabo alkalicznym powstaje czerwonobrązowy osad chromianu srebra Ag2CrO4); d) indykatory jonów metali - związki org., tworzące barwne kompleksy z jonami danego metalu. Główne są ↑ parametry kwasowo zasadowe (alkacymetryczne), parametry kompleksometryczne, parametry redoks

Definicja ITR:
Co to jest Yttrium), pierwiastek chem., metal, Z = 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J. Gadolina. Silnie zanieczyszczony metal dostał w 1828 r. F. Wöhler, z kolei czysty metal indykator.
Definicja IN STATU NASCENDI:
Co to jest momencie stworzenia) - stan substancji w momencie jej powstawania w dowolnej reakcji chem., cechujący się wyjątkowo wysoką aktywnością chem.; na przykład wodór in statu nascendi, to wodór w momencie indykator.
Definicja IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA:
Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie podstawnika, na przykład indykator.
Definicja IRYD:
Co to jest Iridium), pierwiastek chem., metal, Z = 77, m.at. 192,22u, ekipa ↑ kobaltowców. Odkryty w 1803 r. poprzez S. Tennanta. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym i w stopach z platyną i osmem indykator.

Czym jest INDYKATOR znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: