Słownik INWERSJA SKRĘCALNOŚCI co to znaczy.
Słownik INWERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ. Co znaczy kierunku skręcania płaszczyzny światła.

Czy przydatne?

Definicja INWERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ

Co to znaczy inwersja skręcalności optycznej: zdarzenie zmiany znaku skręcalności optycznej, tzn. zmiany kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Roztwory wodne sacharozy, w obecności kwasów albo enzymu inwertazy, wykazują zmianę znaku skręcalności optycznej z dodatniego na niekorzystny (nastąpiła zmiana kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego z prawego na lewy), w konsekwencji tworzenia się równomolowej mieszaniny glukozy i fruktozy

Definicja INICJATOR:
Co to jest zapoczątkowująca mechanizm detonacji (na przykład azydek ołowiu (II) Pb(N3)2, piorunian rtęci Hg(ONC)2) albo mechanizm polimeryzacji rodnikowej (nadlenki albo nadkwasy). Na przykład: (C6H5CO)O2 inwersja skręcalności optycznej.
Definicja IZOMERYZACJA:
Co to jest przegrupowanie wewnątrzcząsteczkowe - mechanizm przekształcania jednego izomeru w drugi, na przykład alkoholu winylowego w aldehyd octowy (↑ mechanizm Kuczerowa inwersja skręcalności optycznej.
Definicja IN STATU NASCENDI:
Co to jest momencie stworzenia) - stan substancji w momencie jej powstawania w dowolnej reakcji chem., cechujący się wyjątkowo wysoką aktywnością chem.; na przykład wodór in statu nascendi, to wodór w momencie inwersja skręcalności optycznej.
Definicja INTERFERENCJA:
Co to jest na przykład elektromagnetycznych albo materii), kierujące do stworzenia wypadkowej fali stojącej (tak zwany prążki interferencyjne - w razie interferencji światła to są naprzemianległe jasne i inwersja skręcalności optycznej.

Czym jest INWERSJA SKRĘCALNOŚCI znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: