Słownik ITERB co to znaczy.
Słownik ITERB. Co znaczy 70, m.at. 173,04u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1878 r. poprzez J.

Czy przydatne?

Definicja ITERB

Co to znaczy iterb: znak Yb, (z łaciny Ytterbium), pierwiastek chem., metal, Z = 70, m.at. 173,04u, ekipa ↑ lantanowców. Odkryty w 1878 r. poprzez J. Marignaca. W przyrodzie występuje w minerałach takich jak: ↑ monacyt, euksenit, gadolin i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 10-4% mas. I. występuje w dwóch odmianach alotropowych; jest srebrzysty, miękki, kowalny; t.t. 820°C, t.w. 1195°C, gęstość 6,95g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów i. 4f 126s2; w związkach występuje na II i III stopniu utlenienia (jon Yb3+ w roztworach wodnych jest bezb.). I. jest czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Yb2O3, znany jest również tlenek YbO. Reaguje z fluorowcami, azotem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w kwasach wypierając z nich wodór. Jony Yb2+ są mocnymi reduktorami i w roztworze wodnym są utleniane poprzez jon H3O+. Metal, tlenki i wodorotlenki mają właściwości zasadowe. Użytkowany do produkcji ↑ ferrytów i jako bonus stopowy. Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję tlenku iterbu(III) lantanem

Definicja IMIDAZOL:
Co to jest aromatyczny ↑ związek heterocykliczny o wzorze półstrukturalnym. Słupkowate kryształy, łatwo rozp. w wodzie i etanolu, nieco słabiej w benzenie i eterze, t.t. 90°C, t.w. 256°C. Dość silna zasada iterb.
Definicja INICJATOR:
Co to jest zapoczątkowująca mechanizm detonacji (na przykład azydek ołowiu (II) Pb(N3)2, piorunian rtęci Hg(ONC)2) albo mechanizm polimeryzacji rodnikowej (nadlenki albo nadkwasy). Na przykład: (C6H5CO)O2 iterb.
Definicja INHIBITOR:
Co to jest zmniejszający szybkości reakcji poprzez podwyższenie ↑ energii aktywacji charakterystycznej dla danej reakcji. I. stosuje się na przykład aby zapobiec rozkładowi albo polimeryzacji substancji w iterb.
Definicja IMINA:
Co to jest wzorze HN=NH, otrzymywany poprzez delikatne utlenianie hydrazyny. Nazwą tą ustala się również związki org. zawierające w cząsteczce grupę =NH (połączoną podwójnym wiązaniem z atomem węgla iterb.

Czym jest ITERB znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: