Słownik ITR co to znaczy.
Słownik ITR. Co znaczy 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J.

Czy przydatne?

Definicja ITR

Co to znaczy itr: znak Y, (z łaciny Yttrium), pierwiastek chem., metal, Z = 39, m.at. 88,90585u, ekipa ↑ skandowców. Odkryty w 1794 r. poprzez J. Gadolina. Silnie zanieczyszczony metal dostał w 1828 r. F. Wöhler, z kolei czysty metal otrzymano w 1935 r. W przyrodzie występuje w minerałach, takich jak: iterbit, gadolinit, fergusonit i ksenotym; zawartość w skorupie ziemskiej: 3 10-3% mas. I. jest srebrzysty i miękki; t.t. 1530°C, t.w. 3338°C, gęstość 4,47g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów i. 4d15s2; w związkach występuje na III stopniu utlenienia (jon Y3+ w roztworach wodnych jest bezb.). I. jest czynny chem.; na powietrzu utlenia się do tlenku Y2O3; ogrzany pali się czerwonym płomieniem. W podwyższonej temp. reaguje z fluorowcami, azotem, krzemem, fosforem, węglem i siarką; rozkłada wodę ; roztwarza się w rozcieńczonych kwasach (niezależnie od kwasu fluorowodorowego) wypierając z nich wodór. W stężonych kwasach i zasadach nie roztwarza się. I. jest odporny na działanie ciekłego uranu. Tlenek i wodorotlenek Y(OH)3 mają właściwości amfoteryczne z przewagą zasadowych. Użytkowany w technice jądrowej, medycynie, elektrotechnice i hutnictwie (jako składnik stopów do odtleniania i odsiarczania stopionych metali). Tlenek i. stosuje się do produkcji luminoforów do pokrywania ekranów kineskopów (i. bombardowany elektronami emituje światło czerwone). Czysty metal otrzymuje się poprzez redukcję YF3 wapniem albo redukcję tlenku magnezem

Definicja IZOMERIA KONSTYTUCYJNA:
Co to jest rodzaj izomerii polegającej na tym, iż poszczególne ↑ izomery różnią się budową, a więc kolejnością i metodą połączenia atomów w cząsteczce itr.
Definicja IN STATU NASCENDI:
Co to jest momencie stworzenia) - stan substancji w momencie jej powstawania w dowolnej reakcji chem., cechujący się wyjątkowo wysoką aktywnością chem.; na przykład wodór in statu nascendi, to wodór w momencie itr.
Definicja INGOLINY:
Co to jest ↑ nadtlenek wodoru itr.
Definicja INWERSJA:
Co to jest operacja symetrii (przekształcenie tożsamościowe), dokonywana względem środka symetrii. Zobacz przedmioty symetrii itr.

Czym jest ITR znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: