Słownik IZOMERY co to znaczy.
Słownik IZOMERY. Co znaczy zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez.

Czy przydatne?

Definicja IZOMERY

Co to znaczy izomery: związki chem. mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym różne właściwości fiz., chem. i biologiczne. Na przykład: CH3COOH, kwas octowy; t.t. 16,7°C, t.w. 118°C, gęstość 1,05g·cm-3. HCOOCH3, mrówczan metylu (ester); t.t. -99°C, t.w. 31,5°C, gęstość 0,9742g·cm-3

Definicja INSULINA:
Co to jest jest z dwóch łańcuchów ↑ peptydowych, związanych dwoma mostkami dwusiarczkowymi. I. jest hormonem regulującym gospodarkę cukrową, produkowana jest poprzez wysepki Langerhansa w trzustce, a jej izomery.
Definicja IZOMERIA CIS-TRANS:
Co to jest stereoizomerii powodowany zablokowaniem rotacji atomów (wspólnie z podstawnikami) wokół osi wiązania podwójnego (na przykład węgla), w rezultacie czego podstawniki przy atomach połączonych wiązaniem izomery.
Definicja IZOMORFIZM:
Co to jest różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny - uwodnione siarczany pierwiastków na I i III stopniu utlenienia (na izomery.
Definicja IZOMERIA KONSTYTUCYJNA:
Co to jest rodzaj izomerii polegającej na tym, iż poszczególne ↑ izomery różnią się budową, a więc kolejnością i metodą połączenia atomów w cząsteczce izomery.

Czym jest IZOMERY znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: