Słownik IZOMERY co to znaczy.
Słownik IZOMERY. Co znaczy zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez.

Czy przydatne?

Definicja IZOMERY

Co to znaczy izomery: związki chem. mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym różne właściwości fiz., chem. i biologiczne. Na przykład: CH3COOH, kwas octowy; t.t. 16,7°C, t.w. 118°C, gęstość 1,05g·cm-3. HCOOCH3, mrówczan metylu (ester); t.t. -99°C, t.w. 31,5°C, gęstość 0,9742g·cm-3

Definicja IMINA:
Co to jest wzorze HN=NH, otrzymywany poprzez delikatne utlenianie hydrazyny. Nazwą tą ustala się również związki org. zawierające w cząsteczce grupę =NH (połączoną podwójnym wiązaniem z atomem węgla IZOMERY.
Definicja IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA:
Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie podstawnika, na przykład IZOMERY.
Definicja IŁY:
Co to jest skały, zazwyczaj plastyczne na mokro; użytkowane do produkcji cegieł, dachówek, cementów i materiałów ogniotrwałych IZOMERY.
Definicja INHIBITORY KOROZJI:
Co to jest substancje, które dodane do środowiska korodującego zmniejszają prędkość korozji poprzez wytworzenie warstw ochronnych IZOMERY.

Czym jest IZOMERY znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: