Słownik IZOMERY co to znaczy.
Słownik IZOMERY. Co znaczy zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez.

Czy przydatne?

Definicja IZOMERY

Co to znaczy izomery: związki chem. mające identyczny ↑ wzór sumaryczny, lecz zupełnie odmienne wzory strukturalne (↑ wzór strukturalny), a przez wzgląd na tym różne właściwości fiz., chem. i biologiczne. Na przykład: CH3COOH, kwas octowy; t.t. 16,7°C, t.w. 118°C, gęstość 1,05g·cm-3. HCOOCH3, mrówczan metylu (ester); t.t. -99°C, t.w. 31,5°C, gęstość 0,9742g·cm-3

Definicja INWERSJA SKRĘCALNOŚCI OPTYCZNEJ:
Co to jest znaku skręcalności optycznej, tzn. zmiany kierunku skręcania płaszczyzny światła spolaryzowanego. Roztwory wodne sacharozy, w obecności kwasów albo enzymu inwertazy, wykazują zmianę znaku izomery.
Definicja IZOMORFIZM:
Co to jest różnych substancji w tym samym układzie krystalicznym. Substancje takie są względem siebie izomorficzne, na przykład ałuny - uwodnione siarczany pierwiastków na I i III stopniu utlenienia (na izomery.
Definicja IZOPREN:
Co to jest butadien, węglowodór z gatunku ↑ dienów, bezb. niskowrząca ciecz (t.w. 34°C). Użytkowany do otrzymywania jednego z rodzajów sztucznego kauczuku, kopolimeru i. z izobutenem. W przemyśle otrzymywany izomery.
Definicja INICJATOR:
Co to jest zapoczątkowująca mechanizm detonacji (na przykład azydek ołowiu (II) Pb(N3)2, piorunian rtęci Hg(ONC)2) albo mechanizm polimeryzacji rodnikowej (nadlenki albo nadkwasy). Na przykład: (C6H5CO)O2 izomery.

Czym jest IZOMERY znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: