Słownik IZOTOPY co to znaczy.
Słownik IZOTOPY. Co znaczy protonów, a różną ↑ neutronów - mają identyczne liczby atomowe (Z; ↑.

Czy przydatne?

Definicja IZOTOPY

Co to znaczy izotopy: nuklidy, których jądra atomowe mają identyczną liczbę ↑ protonów, a różną ↑ neutronów - mają identyczne liczby atomowe (Z; ↑ liczba atomowa), a różne liczby masowe (A; ↑ liczba masowa)). Przykład: . Wszystkie nuklidy mają po 1 protonie, lecz zawierają różne ilości neutronów, kolejno: 0, 1, 2

Definicja INDYKATOR:
Co to jest substancja pozwalająca na śledzenie przebiegu reakcji chemicznej. I. dzieli się na: a) indykatory reakcji zobojętniania (na przykład oranż metylowy, fenoloftaleina, nitrofenole), zmieniające barwę w izotopy.
Definicja IZOPREN:
Co to jest butadien, węglowodór z gatunku ↑ dienów, bezb. niskowrząca ciecz (t.w. 34°C). Użytkowany do otrzymywania jednego z rodzajów sztucznego kauczuku, kopolimeru i. z izobutenem. W przemyśle otrzymywany izotopy.
Definicja IZOMERIA POŁOŻENIA PODSTAWNIKA:
Co to jest jeden z rodzajów izomerii konstytucyjnej, opierający na tym, iż szkielet węglowy cząsteczek jest ten sam, a różne jest położenie podstawnika, na przykład izotopy.
Definicja IŁY:
Co to jest skały, zazwyczaj plastyczne na mokro; użytkowane do produkcji cegieł, dachówek, cementów i materiałów ogniotrwałych izotopy.

Czym jest IZOTOPY znaczenie w Definicje chemia I .

  • Dodano:
  • Autor: