Słownik JOD co to znaczy.
Słownik JOD. Co znaczy 53, m.at. 126,90447u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1812 r. poprzez B.

Czy przydatne?

Definicja JOD

Co to znaczy jod: znak I, (z łaciny Jodum), pierwiastek chem., niemetal, Z = 53, m.at. 126,90447u, ekipa ↑ fluorowców. Odkryty w 1812 r. poprzez B. Courtois. W przyrodzie występuje w wodzie morskiej (w formie związków org.; około 2·10-4%), w glonach (w formie 3,5-dijodotyrozyny), w minerałach, takich jak: jodobromit i jodargyryt i jako domieszka w saletrze chilijskiej (w formie jodanów(V); ↑ saletra chilijska); zawartość w skorupie ziemskiej: 5·10-5% mas. Zawartość w organizmie człowieka 4,3·10-5% masy. J. jest fioletowoczarnym, nieprzezroczystym, krystalicznym ciałem stałym o metalicznym połysku i charakterystycznym ostrym zapachu. Łatwo sublimuje; pary mają barwę fioletową. Ciekły jod jest czarny. Bardzo słabo rozp. w wodzie (rozpuszczalność rośnie po dodaniu jonów I3-) dając jasnożółtobrunatny roztwór, dobrze rozp. w rozpuszczalnikach org.: CHCl3, CCl4, CS2 (roztwory fioletowe), benzenie (roztwór czerwony), kwasie octowym (roztwór pomarańczowy), acetonie, metanolu, etanolu, eterze dietylowym (roztwory żółtobrunatne); t.t. 113,5°C, t.w. 184,35°C, gęstość 4,94g·cm-3. Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów j. 5s25p5; w związkach występuje na -I, I, III, V, VII stopniu utlenienia. Występuje w formie cząsteczek dwuatomowych. J. jest czynny chem.; reaguje bezpośrednio z metalami (w obecności wilgoci) i po ogrzaniu z fosforem, fluorem i chlorem, wodorem (wobec katalizatora); J. można utlenić do jonów IO3- dzięki stężonego HNO3, chloru albo rozpuszczając w zasadach (tworzące się przejściowo jony IO- ulegają reakcji dysproporcjonowania do IO3- i I-). W reakcji ze skrobią tworzy charakterystyczne niebieskofioletowe połączenie (reakcja charakterystyczna, (↑ próba jodoskrobiowa). Znane są jego tlenki: I2O4 (IO+(IO3-)), I4O9 (I3+(IO3-)3), I2O5 i I2O7. Wypiera astat z jego związków, zaś sam jest wypierany poprzez pozostałe fluorowce . J. i jego tlenki mają właściwości kwasowe. J. i jego związki stosuje się do celów spożywczych (sól jodowana), w medycynie (↑ jodyna), przemyśle fotochemicznym (żelatyna zawierająca AgBr), w chemii analitycznej (↑ jodometria), do otrzymywania leków, barwników i nie wszystkich metali o wysokiej czystości (Zr, Ti i Hf). Otrzymywany na skalę przemysłową poprzez działanie chlorem na wodne roztwory jodków i redukcję jodanów(V) dzięki jonów HSO3-. Jod (również w formie jonów I3-) jest trujący; działa parząco i drażni błony śluzowe i układ pokarmowy. Odgrywa ważną rolę w organizmach zwierząt i człowieka - aktualny w ↑ hormonach tarczycy. Radioaktywny izotop jodu 131I (τ1/2 = 8,04 dnia), jeden z najniebezpieczniejszych produktów rozszczepienia jąder uranu i plutonu, powstaje w trakcie wybuchów jądrowych i w reaktorach jądrowych elektrowni jądrowych; silna trucizna środowiskowa

Definicja JODOFORM:
Co to jest trijodometan CHI3, t.t. 119°C; żółte kryształy rozkładające się pod wpływem światła. J. otrzymuje się między innymi z acetonu pod działaniem jodu i wodorotlenku sodu albo potasu jod.
Definicja JASPIS:
Co to jest skała osadowa, zbudowana z ↑ chalcedonu i ↑ kwarcu; kamień ozdobny, odmiany: czerwona, zielona, brunatna jod.
Definicja JODYNA:
Co to jest roztwór jodu (7%; ↑ jod) i jodku potasu (3%) w 90% alkoholu etylowym, służy do dezynfekcji ran i skaleczeń. Ma charakterystyczne, ciemno brunatne zabarwienie jod.
Definicja JEDWAB NATURALNY:
Co to jest pozyskiwane z oprzędu poczwarki jedwabnika, składające się gł. z fibroiny (białko) otoczonej serycyną (białko rozp. w gorącej wodzie z ↑ mydłem). Jedwab naturalny jest elastyczny, wytrzymały jod.

Czym jest JOD znaczenie w Definicje chemia J .

  • Dodano:
  • Autor: