Słownik JODOWODÓR co to znaczy.
Słownik JODOWODÓR. Co znaczy wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po.

Czy przydatne?

Definicja JODOWODÓR

Co to znaczy jodowodór: HI, t.w. -50°C; bezb. gaz o duszącym zapachu, łatwo rozp. w wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po rozpuszczeniu w wodzie powstaje bardzo silny kwas jodowodorowy, mający również własności redukujące. Użytkowany do otrzymywania jodków metali

Definicja JODANY(V):
Co to jest HIO3, występują w formie bezb. kryształów (na przykład jodan(V) sodu NaIO3). Przewarzająca część z nich, niezależnie od jodanów(V) litowców jest źle rozp. w wodzie. Ogrzewane jodany(V) wydzielają jodowodór.
Definicja JON OKSONIOWY:
Co to jest wodoru, który w roztworze wodnym istnieje jedynie w formie uwodnionej (H+aq). Powstaje w rezultacie dysocjacji elektrolitycznej na przykład wody: 2H2O ⇆ H3O+ + OH-. W reakcjach chem. j.o. zapisujemy jodowodór.
Definicja JODKI:
Co to jest gdzie jod ma -I stopień utlenienia, sole kwasu jodowodorowego HI (na przykład jodek potasu KI); 2) związki org., jodopochodne węglowodorów, gdzie występuje wiązanie C-I (wiązanie atomowe jodowodór.
Definicja JASPIS:
Co to jest skała osadowa, zbudowana z ↑ chalcedonu i ↑ kwarcu; kamień ozdobny, odmiany: czerwona, zielona, brunatna jodowodór.

Czym jest JODOWODÓR znaczenie w Definicje chemia J .

  • Dodano:
  • Autor: