Słownik JODOWODÓR co to znaczy.
Słownik JODOWODÓR. Co znaczy wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po.

Czy przydatne?

Definicja JODOWODÓR

Co to znaczy jodowodór: HI, t.w. -50°C; bezb. gaz o duszącym zapachu, łatwo rozp. w wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po rozpuszczeniu w wodzie powstaje bardzo silny kwas jodowodorowy, mający również własności redukujące. Użytkowany do otrzymywania jodków metali

Definicja JĄDRO ATOMOWE:
Co to jest atomu, składająca się z ↑ nukleonów oddziałujących na siebie silnie przyciągającymi siłami jądrowymi. Jest w nim skupiona prawie cała masa atomu; rozmiary jąder są rzędu 10-14 m. Na skutek swych jodowodór.
Definicja JODOFORM:
Co to jest trijodometan CHI3, t.t. 119°C; żółte kryształy rozkładające się pod wpływem światła. J. otrzymuje się między innymi z acetonu pod działaniem jodu i wodorotlenku sodu albo potasu jodowodór.
Definicja JODANY(V):
Co to jest HIO3, występują w formie bezb. kryształów (na przykład jodan(V) sodu NaIO3). Przewarzająca część z nich, niezależnie od jodanów(V) litowców jest źle rozp. w wodzie. Ogrzewane jodany(V) wydzielają jodowodór.
Definicja JEDWAB NATURALNY:
Co to jest pozyskiwane z oprzędu poczwarki jedwabnika, składające się gł. z fibroiny (białko) otoczonej serycyną (białko rozp. w gorącej wodzie z ↑ mydłem). Jedwab naturalny jest elastyczny, wytrzymały jodowodór.

Czym jest JODOWODÓR znaczenie w Definicje chemia J .

  • Dodano:
  • Autor: