JONIZACJA co to znaczy
Słownik JONIZACJA. Co znaczy kilku elektronów z utworzeniem kationu. J. może być spowodowana.

Czy przydatne?

Definicja JONIZACJA

Co to znaczy jonizacja: mechanizm oderwania od atomu albo cząsteczki jednego albo kilku elektronów z utworzeniem kationu. J. może być spowodowana oddziaływaniem cząsteczek rozpuszczalnika z rozpuszczoną w nim substancją (dysocjacja elektrolityczna), na przykład CH3COOH + H2O ⇆ CH3COO- + H3O+, działaniem wysokiej temp. czy promieniowania jonizującego, jak na przykład w zjawisku fotoelektrycznym Cs + hυ Cs+ + e

Czym jest JONIZACJA znaczenie w Definicje chemia J .