Słownik JONIZACJA co to znaczy.
Słownik JONIZACJA. Co znaczy kilku elektronów z utworzeniem kationu. J. może być spowodowana.

Czy przydatne?

Definicja JONIZACJA

Co to znaczy jonizacja: mechanizm oderwania od atomu albo cząsteczki jednego albo kilku elektronów z utworzeniem kationu. J. może być spowodowana oddziaływaniem cząsteczek rozpuszczalnika z rozpuszczoną w nim substancją (dysocjacja elektrolityczna), na przykład CH3COOH + H2O ⇆ CH3COO- + H3O+, działaniem wysokiej temp. czy promieniowania jonizującego, jak na przykład w zjawisku fotoelektrycznym Cs + hυ Cs+ + e

Definicja JODOWODÓR:
Co to jest bezb. gaz o duszącym zapachu, łatwo rozp. w wodzie (425 objętości jodowodoru HI / 1 objętość wody, 10°C). Po rozpuszczeniu w wodzie powstaje bardzo silny kwas jodowodorowy, mający również własności jonizacja.
Definicja JONITY:
Co to jest zdolne do zamiany osadzonych na nich jonów, na jony obecne w roztworze. Podzielone są na kationity - mające ekipy kwasowe, zdolne do zamiany kationu, na przykład KATIONIT-H+ + Na+Cl- ⇆ KATIONIT-Na jonizacja.
Definicja JONOSFERA:
Co to jest warstwa atmosfery znajdująca się nad ↑ stratosferą; sięga do 1000 km nad powierzchnię Ziemi. Powietrze w jonosferze jest silnie rozrzedzone i zjonizowane jonizacja.
Definicja JON:
Co to jest ↑ atom albo ekipa atomów obdarzona ładunkiem elektrycznym (elementarnym albo jego wielokrotnością). Jon naładowany dodatnio nazywa się ↑ kationem, naładowany ujemnie - ↑ anionem jonizacja.

Czym jest JONIZACJA znaczenie w Definicje chemia J .

  • Dodano:
  • Autor: