Słownik KALOMEL co to znaczy.
Słownik KALOMEL. Co znaczy nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a.

Czy przydatne?

Definicja KALOMEL

Co to znaczy kalomel: Hg2Cl2 - zwyczajowa nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod wpływem światła ulega dysproporcjonowaniu: Hg2Cl2 ⇆ Hg + HgCl2. Użytkowany w lecznictwie jako środek antyseptyczny, do zwalczania grzybów, owadów i chwastów, do barwienia porcelany i wyrobu elektrod kalomelowych. Czysty k. nie jest trujący, zazwyczaj zawiera jednak niewielką liczba silnie trującego sublimatu HgCl2

Definicja KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST:
Co to jest niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą tworzyć związki łańcuchowe, stwierdził pierścieniową budowę benzenu i podał kalomel.
Definicja KOLOIDY HYDROFILOWE:
Co to jest ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym przedstawicielem tej ekipy koloidów są ↑ białka. K.h. są znacząco mniej wrażliwe na kalomel.
Definicja KOBALTOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach kalomel.
Definicja KARBIN:
Co to jest węgla pierwiastkowego, gdzie atomy węgla tworzą łańcuchy, występuje w przyrodzie jako minerał chaoit; białe kryształy, gęstość 3,43g·cm-1. Atomy są połączone lub naprzemiennie wiązaniami potrójnymi i kalomel.

Czym jest KALOMEL znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: