Słownik KALOMEL co to znaczy.
Słownik KALOMEL. Co znaczy nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a.

Czy przydatne?

Definicja KALOMEL

Co to znaczy kalomel: Hg2Cl2 - zwyczajowa nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod wpływem światła ulega dysproporcjonowaniu: Hg2Cl2 ⇆ Hg + HgCl2. Użytkowany w lecznictwie jako środek antyseptyczny, do zwalczania grzybów, owadów i chwastów, do barwienia porcelany i wyrobu elektrod kalomelowych. Czysty k. nie jest trujący, zazwyczaj zawiera jednak niewielką liczba silnie trującego sublimatu HgCl2

Definicja KOLOIDY FAZOWE:
Co to jest układy koloidalne, gdzie cząstki rozproszone skupiają pewną liczbę atomów, cząstek albo jonów w ekipy o rozmiarach koloidowych na przykład: (AgCl)x, (Ag)y, (Au)n, gdzie x, y, n są większe od 100 kalomel.
Definicja KARBOANIONY:
Co to jest posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi wielu reakcji chem. Układ [CR1R2R3]- nie jest płaski (piramida trygonalna kalomel.
Definicja KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU:
Co to jest rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc obsadzając te orbitale wg kolejności odpowiadających im energii kalomel.
Definicja KWAS PIROFOSFOROWY(V):
Co to jest ↑ kwas difosforowy(V kalomel.

Czym jest KALOMEL znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: