Słownik KAMIEŃ KOTŁOWY co to znaczy.
Słownik KAMIEŃ KOTŁOWY. Co znaczy ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa.

Czy przydatne?

Definicja KAMIEŃ KOTŁOWY

Co to znaczy kamień kotłowy: trudno rozp. osad, powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda. Osadzanie się k.k. jest wywołane stosowaniem ↑ wody twardej, zawierającej związki chemiczne rozkładające się pod wpływem ogrzewania, które dają produkty nierozp. w wodzie (węglany i krzemiany magnezu i wapnia, siarczany(VI) wapnia). Powstawanie k.k. jest procesem niekorzystnym, gdyż wymienia on właściwości cieplne naczyń i może prowadzić do zatykania rur i pękania ścianek. Zapobieganie temu procesowi bazuje na ↑ zmiękczaniu wody

Definicja KARBEN:
Co to jest CH2, nadzwyczajnie reaktywna cząsteczka, pozyskiwana w rezultacie fotolizy diazometanu CH2N2. Wyjątkowo łatwo ulega addycji do wiązania podwójnego dając pochodne cyklopropanu, np kamień kotłowy.
Definicja KWASY KARBOKSYLOWE:
Co to jest wzorze ogólnym RCOOH (R - wodór, alkil albo aryl). W nazewnictwie systematycznym kwasów o budowie łańcuchowej po słowie kwas podaje się nazwę węglowodoru macierzystego z końcówką -owy . W innych kamień kotłowy.
Definicja KOSSEL WALTHER:
Co to jest fizykochemik niem., wyjaśnił system powstawania charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego. Współtwórca (w okolicy G.N. Lewisa) elektronowej teorii wiązań chem. Prof. w Kilonii i Gdańsku, a kamień kotłowy.
Definicja KRZEMIONKA:
Co to jest ↑ tlenek krzemu (IV kamień kotłowy.

Czym jest KAMIEŃ KOTŁOWY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: