Słownik KARBONYLKI co to znaczy.
Słownik KARBONYLKI. Co znaczy ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na.

Czy przydatne?

Definicja KARBONYLKI

Co to znaczy karbonylki: związki kompleksowe metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe(CO)5 czy Cr(CO)6) albo wielordzeniowymi (na przykład Co2(CO)8, Fe2(CO)9, Mn2(CO)10, Fe3(CO)12, Co4(CO)14, Co6(CO)16) i anionami jednordzeniowymi (na przykład [Co(CO)4]-, [Fe(CO)4]2-) i wielordzeniowymi (na przykład [Ni2(CO)6]2-, [Pt6(CO)12]2-). W k. prostych metale występują na 0 stopniu utlenienia, a w anionach na ujemnych: -I, -II! ?atwe k. są ciałami stałymi albo cieczami; jednordzeniowe są zazwyczaj bezb., a wielordzeniowe barwne; rozp. w rozpuszczalnikach org. K. stosuje się jako katalizatory reakcji i bonusy przeciwstukowe do benzyn (k. żelaza, kobaltu i niklu). Pozyskiwane są w bezpośredniej reakcji metalu i tlenku węgla(II) (Ni(CO)4 i Fe(CO)5) i poprzez redukcję związków danego metalu wobec tlenku węgla(II)

Definicja KWAS AKRYLOWY:
Co to jest CH2=CH-COOH, t.w. 140°C; łatwo polimeryzująca ciecz, mająca ostry zapach. Otrzymywany z ↑ akrylonitrylu CH2=CH-CN karbonylki.
Definicja KWAS PIKRYNOWY:
Co to jest t.t. 122°C; żółte kryształy, wybuchające od ogrzania albo uderzenia. Jeszcze bardziej wybuchowe są jego sole metali ciężkich. Użytkowany jako materiał wybuchowy i jako odczynnik w analizie karbonylki.
Definicja KWAS SIARKOWY(VI):
Co to jest oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI) zawiera 95÷98% H2SO4. Stężony k.s. jest niezmiernie ↑ karbonylki.
Definicja KIRCHHOFF GUSTAV ROBERT:
Co to jest niem., sformułował fundamentalne prawo promieniowania cieplnego (prawo Kirchhoffa) i prawa dotyczące obwodów elektrycznych. Odkrywca (z R.W. Bunsenem) cezu i rubidu, współtwórca (z R.W. Bunsenem karbonylki.

Czym jest KARBONYLKI znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: