Słownik KARNALIT co to znaczy.
Słownik KARNALIT. Co znaczy minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych.

Czy przydatne?

Definicja KARNALIT

Co to znaczy karnalit: minerał, KMgCl3·6H2O, bezb.; użytkowany do produkcji nawozów sztucznych i otrzymywania magnezu

Definicja KWAS WINOWY:
Co to jest optycznie aktywny hydroksykwas HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH, t.t. 170°C; bezb., krystaliczna substancja, rozp. w wodzie. Występuje w owocach (zazwyczaj enancjomer D, zobacz diastereoizomery karnalit.
Definicja KWAS FTALOWY:
Co to jest kwas benzeno-1,2-dikarboksylowy, t.t. 191°C; bezb. substancja, trudno rozp. w wodzie, łatwo rozp. w alkoholu etylowym. Użytkowany w syntezie związków org karnalit.
Definicja KALORIA:
Co to jest ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden stopień Celsjusza). K. jest również jednostką energii (1 cal = 4,1868 J karnalit.
Definicja KEKULE VON STRADONITZ FRIEDRICH AUGUST:
Co to jest niem. Studiował początkowo architekturę, a później chemię u Liebiga. Prof. w Gent i Bonn. Udowodnił, iż atomy węgla mogą tworzyć związki łańcuchowe, stwierdził pierścieniową budowę benzenu i podał karnalit.

Czym jest KARNALIT znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: