Słownik KATALIZA ENZYMATYCZNA co to znaczy.
Słownik KATALIZA ENZYMATYCZNA. Co znaczy enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie.

Czy przydatne?

Definicja KATALIZA ENZYMATYCZNA

Co to znaczy kataliza enzymatyczna: zdarzenie przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach i tkankach organizmów żywych są katalizowane poprzez enzymy, mocno wyspecjalizowane org. katalizatory o skomplikowanej strukturze cząsteczki. Enzymy tworzą z substratami połączenia międzycząsteczkowe, gdzie cząsteczka substratu ulega aktywacji, polegającej na osłabieniu ustalonych wiązań. W zespole czynnym (połączenie enzym-substrat) dochodzi do odpowiednich przemian (na przykład rozpadu wiązań, przegrupowań atomów), niekiedy z udziałem niewielkich cząsteczek innych związków. W wyniku tych przemian powstaje połączenie enzym-wytwór, które natomiast łatwo ulega rozkładowi na swobodny wytwór i swobodny enzym (który może przyłączać kolejną cząsteczkę substratu). Połączenia enzym-substrat powstają w uwarunkowaniach fizjologicznych w rezultacie przypadkowych ruchów cząsteczek. By połączenie takie było wystarczająco trwałe, cząsteczka produktu musi pasować do centrum aktywnego cząsteczki enzymu (jak klucz do zamka), odmiennie nie dojdzie do aktywacji substratu. Selektywność tworzenia połączeń enzym-substrat jest więc w reakcjach k.e. zapewniona poprzez warunki stereochemiczne. Do mechanizmów k.e. należą: trawienie pokarmu, reakcje zachodzące w trakcie powielania materiału genetycznego i sporo, sporo innych. K.e. wykorzystuje się również w przemyśle spożywczym (fermentacja, produkcja nie wszystkich serów i przetworów mlecznych) i w produkcji proszków do prania (należy jednak pamiętać, iż proszki enzymatyczne tracą własną aktywność w wyższej temp.)

Definicja KOLOIDY HYDROFILOWE:
Co to jest ośrodku rozpraszającym, których cząsteczki otaczają się cząsteczkami wody, tworząc tak zwany płaszcz wodny. Typowym przedstawicielem tej ekipy koloidów są ↑ białka. K.h. są znacząco mniej wrażliwe na kataliza enzymatyczna.
Definicja KROTNOŚĆ WIĄZANIA:
Co to jest definicja określające, czy dane wiązanie w cząsteczce związku jest pojedyncze, podwójne (↑ wiązanie podwójne), potrójne (↑ wiązanie potrójne) czy poczwórne; mniej ogólne od ↑ rzędu wiązania kataliza enzymatyczna.
Definicja KWAŚNE DESZCZE:
Co to jest poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑ tlenek azotu(IV), ↑ tlenek siarki(IV). W obecności tlenu i pod wpływem promieni kataliza enzymatyczna.
Definicja KRYSZTAŁ GÓRSKI:
Co to jest minerał, kamień półszlachetny, bezb. odmiana ↑ kwarcu kataliza enzymatyczna.

Czym jest KATALIZA ENZYMATYCZNA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: