Słownik KATALIZA ENZYMATYCZNA co to znaczy.
Słownik KATALIZA ENZYMATYCZNA. Co znaczy enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie.

Czy przydatne?

Definicja KATALIZA ENZYMATYCZNA

Co to znaczy kataliza enzymatyczna: zdarzenie przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach i tkankach organizmów żywych są katalizowane poprzez enzymy, mocno wyspecjalizowane org. katalizatory o skomplikowanej strukturze cząsteczki. Enzymy tworzą z substratami połączenia międzycząsteczkowe, gdzie cząsteczka substratu ulega aktywacji, polegającej na osłabieniu ustalonych wiązań. W zespole czynnym (połączenie enzym-substrat) dochodzi do odpowiednich przemian (na przykład rozpadu wiązań, przegrupowań atomów), niekiedy z udziałem niewielkich cząsteczek innych związków. W wyniku tych przemian powstaje połączenie enzym-wytwór, które natomiast łatwo ulega rozkładowi na swobodny wytwór i swobodny enzym (który może przyłączać kolejną cząsteczkę substratu). Połączenia enzym-substrat powstają w uwarunkowaniach fizjologicznych w rezultacie przypadkowych ruchów cząsteczek. By połączenie takie było wystarczająco trwałe, cząsteczka produktu musi pasować do centrum aktywnego cząsteczki enzymu (jak klucz do zamka), odmiennie nie dojdzie do aktywacji substratu. Selektywność tworzenia połączeń enzym-substrat jest więc w reakcjach k.e. zapewniona poprzez warunki stereochemiczne. Do mechanizmów k.e. należą: trawienie pokarmu, reakcje zachodzące w trakcie powielania materiału genetycznego i sporo, sporo innych. K.e. wykorzystuje się również w przemyśle spożywczym (fermentacja, produkcja nie wszystkich serów i przetworów mlecznych) i w produkcji proszków do prania (należy jednak pamiętać, iż proszki enzymatyczne tracą własną aktywność w wyższej temp.)

Definicja KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA:
Co to jest przedmiotu wskutek zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w szczególności w razie konstrukcji składających się z różnych metali kataliza enzymatyczna.
Definicja KARBOANIONY:
Co to jest posiadające ładunek niekorzystny zlokalizowany na atomie węgla, na przykład . Są bardzo reaktywnymi produktami przejściowymi wielu reakcji chem. Układ [CR1R2R3]- nie jest płaski (piramida trygonalna kataliza enzymatyczna.
Definicja KAUCZUK NATURALNY:
Co to jest otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n, n>10000 - cis-poli(2-metylobuta-1,3-dien) (cis-1,4-poliizopren kataliza enzymatyczna.
Definicja KOLOIDY ODWRACALNE:
Co to jest stanu koagulatu (żelu) mogą być ponownie przeprowadzone w zol - dzięki procesowi peptyzacji. Na przykład: skoagulowany roztwór białka kurzego może być z powrotem przeprowadzony w zol po dodaniu do kataliza enzymatyczna.

Czym jest KATALIZA ENZYMATYCZNA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: