Słownik KATALIZA HETEROGENICZNA co to znaczy.
Słownik KATALIZA HETEROGENICZNA. Co znaczy charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w.

Czy przydatne?

Definicja KATALIZA HETEROGENICZNA

Co to znaczy kataliza heterogeniczna: sposób przeprowadzania reakcji katalitycznej charakteryzujący się tym, iż katalizator występuje w formie odrębnej etapy w relacji do substratów. Na przykład zredukowanie dzięki gazowego wodoru na katalizatorze niklowym przebiega w ten sposób, iż na początku oba substraty adsorbują się na powierzchni katalizatora, nie mniej jednak ulega rozerwaniu wiązanie H-H i wiązanie redukowane w substancji wyjściowej (na przykład >C=C

Definicja KOLUMNA JONITOWA:
Co to jest kolumna wypełniona ↑ jonitem, wykorzystywana do zamiany jonów przepuszczanej poprzez nią w formie roztworu substancji o budowie jonowej kataliza heterogeniczna.
Definicja KIUR:
Co to jest Curium), pierwiastek chem., metal, Z = 96, m.at. 247,07u, ekipa ↑ aktynowców. Otrzymany sztucznie w 1944 r. poprzez G.T. Seaborga, A. Ghiorso, R.A. James (izotop 242Cm; w rezultacie bombardowania kataliza heterogeniczna.
Definicja KADM:
Co to jest Cadmium), pierwiastek chem., metal, Z = 48, m.at. 112,411u, ekipa ↑ cynkowców. Odkryty w 1817 r. poprzez F. Stromeyera i niezależnie w 1818 r. poprzez C. Hermann. W przyrodzie występuje jako kataliza heterogeniczna.
Definicja KSENON:
Co to jest Xenon), pierwiastek chem., niemetal, Z = 54, m.at. 131,29u, ekipa ↑ helowców. Odkryty w 1898 r. poprzez W. Ramsaya i M. Traversa. W przyrodzie występuje w formie wolnej; składnik atmosfery ziemskiej kataliza heterogeniczna.

Czym jest KATALIZA HETEROGENICZNA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: