Słownik KATODA co to znaczy.
Słownik KATODA. Co znaczy elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do.

Czy przydatne?

Definicja KATODA

Co to znaczy katoda: elektroda, na której biegną mechanizmy przyjmowania elektronów (zredukowanie); K. jest elektrodą ujemną (-) w naczyniu do elektrolizy. W ogniwach elektrycznych (↑ ogniwo Daniella, ↑ ogniwo Leclanchego, ↑ ogniwo Volty, ↑ ogniwo Westona) i ↑ akumulatorach, będących źródłami prądu, anoda jest elektrodą dodatnią (+)

Definicja KALOMEL:
Co to jest nazwa chlorku rtęci(I); biały proszek, nierozp. w wodzie, sublimuje w temp. 383°C. W temp. ponad 400°C, a również pod wpływem światła ulega dysproporcjonowaniu: Hg2Cl2 ⇆ Hg + HgCl2. Użytkowany w katoda.
Definicja KWAS BENZOESOWY:
Co to jest 120°C; białe kryształy rozp. w gorącej wodzie, alkoholu etylowym, eterze dietylowym. Otrzymywany poprzez utlenianie toluenu C6H5-CH3 albo hydrolizę benzonitrylu C6H5-CN. Użytkowany do syntez wielu katoda.
Definicja KWAS 3-METYLOHEKS-2-ENOWY:
Co to jest związek chem. o nieprzyjemnym zapachu wydzielany poprzez ludzkie gruczoły potowe znajdujące się pod pachami katoda.
Definicja KWAS TIOSIARKOWY:
Co to jest H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy trwałe sole - ↑ tiosiarczany. Otrzymywany w niskich temp. w reakcji SO3 i H2S katoda.

Czym jest KATODA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: