KAUCZUKI SYNTETYCZNE co to znaczy
Słownik KAUCZUKI SYNTETYCZNE. Co znaczy kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie.

Czy przydatne?

Definicja KAUCZUKI SYNTETYCZNE

Co to znaczy kauczuki syntetyczne: związki wielkocząsteczkowe o właściwościach zbliżonych do kauczuku naturalnego, pozyskiwane w rezultacie polimeryzacji buta-1,3-dienu (k. butadienowy) i jego pochodnych: 2-chlorobuta-1,3-dien (k. chloroprenowy), 2-metylobuta-1,3-dien (k. izoprenowy) albo kopolimeryzację na przykład ze styrenem (k. butadienowo styrenowy; buna; ↑ styren). K.s. poddaje się ↑ wulkanizacji w celu otrzymania gumy

Czym jest KAUCZUKI SYNTETYCZNE znaczenie w Definicje chemia K .