Słownik KLATRATY co to znaczy.
Słownik KLATRATY. Co znaczy odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych.

Czy przydatne?

Definicja KLATRATY

Co to znaczy klatraty: związki klatratowe - układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej drugiej substancji. Przeważnie spotykanymi substancjami tworzącymi sieć krystaliczną są: ↑ woda, ↑ fenol, ↑ hydrochinon, a substancjami wiązanymi gazy: ↑ helowce, ↑ metan i inne węglowodory gazowe, ↑ chlor, ↑ siarkowodór, ↑ tlenek siarki(IV)

Definicja KWAS SIARKOWY(VI):
Co to jest oleista ciecz o gęstości d = 1,8g·cm-3, pozyskiwana w rezultacie reakcji SO3 z wodą: H2O + SO3 H2SO4. Handlowy stężony kwas siarkowy(VI) zawiera 95÷98% H2SO4. Stężony k.s. jest niezmiernie ↑ klatraty.
Definicja KWAS GLUKONOWY:
Co to jest powstająca poprzez utlenienie jej ↑ ekipy aldehydowej. Tworzy igły o t.t. 132°C, rozp. w wodzie, nierozp. w etanolu. Użytkowany w leczeniu niedoboru wapnia (w formie glukonianu wapniowego) i uczuleń klatraty.
Definicja KONTRAKCJA OBJĘTOŚCI:
Co to jest przy mieszaniu cieczy, obliczana wzorem: ΔV = Vm - ΣVs, gdzie: Vm - objętość uzyskanej mieszaniny, ΣVs - suma objętości poszczególnych składników mieszaniny przed zmieszaniem. K. może być dodatnia klatraty.
Definicja KETONY:
Co to jest wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru macierzystego (R1-CH2-R2) dodaje się końcówkę -on , podając najniższy lokant klatraty.

Czym jest KLATRATY znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: