Słownik KOBALT co to znaczy.
Słownik KOBALT. Co znaczy 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w.

Czy przydatne?

Definicja KOBALT

Co to znaczy kobalt: znak Co, (z łaciny Cobaltum), pierwiastek chem., metal, Z = 27, m.at. 58,9332u, ekipa ↑ kobaltowców. Związki k. były znane już w starożytnym Egipcie i Chinach; metal dostał w 1735 r. G. Brandt. W przyrodzie występuje w stanie rodzimym (meteoryty) i w minerałach, takich jak: smaltyn, kobaltyn, erytryt, linneit; zawartość w skorupie ziemskiej: 2,5·10-3% mas. K. jest srebrzystoszary z niebieskawym połyskiem, twardy, kowalny i ciągliwy; t.t. 1495°C, t.w. 2870°C, gęstość 8,9g·cm-3. Ma właściwości ferromagnetyczne, (↑ ferromagnetyk, ↑ temp. Curie wynosi 1121°C). Konfiguracja elektronów walencyjnych atomów k. 3d74s2; w związkach występuje na stopniach utlenienia od -I do V; stopnień II najtrwalszy (sole Co(II) uwodnione są różowe, a bezwodne niebieskie). K. lity reaguje w tlenem (do Co3O4) i wodą po ogrzaniu; sproszkowany jest piroforyczny. Po ogrzaniu reaguje również z fluorowcami, krzemem, fosforem, arsenem i siarką; reaguje z kwasami , wydzielając wodór; pasywuje się na zimno w stężonym kwasie azotowym(V). Kobalt pochłania tlen i wodór. Tlenek CoO i wodorotlenki mają właściwości amfoteryczne. Otrzymywany poprzez redukcję węglem, wodorem albo glinem (↑ aluminotermia) tlenków stworzonych w trakcie prażenia rud. Użytkowany do otrzymywania twardych spieków (widia), stopów o dużej twardości (używanych na przykład do produkcji ostrzy żyletek), trwałych magnesów; związki kobaltu stosuje się w przemyśle szklarskim (szkło kobaltowe), ceramicznym i jako domieszki do paszy. W organizmach ludzkich i zwierzęcych pełni istotną rolę w wytwarzaniu czerwonych ciałek krwi, metabolizmie kwasów nukleinowych i białek (występuje w witaminie D12). Izotop kobaltu 60Co (τ1/2 = 5,24 lata) stosuje się jako źródło promieniowania γ w medycynie, defektoskopii i w badaniach naukowych. Niedobór prowadzi do niedokrwistości, nadmiar uszkadza nerki, serce i wątrobę

Definicja KRAKING:
Co to jest długich łańcuchów węglowych na krótsze pod wpływem wysokiej temp. i ciśnienia. Stosuje się ciśnienie rzędu kilku MPa i temp. około 500°C. To jest tak zwany kraking termiczny. Prócz niego stosuje się kobalt.
Definicja KWANTOWOMECHANICZNA TEORIA ATOMU:
Co to jest na ↑ mechanice kwantowej. Wg niej kwantowana jest całkowita energia, orbitalny okres pędu elektronu i jego rzut. Elektron w ramach tej teorii ma również spin, rozmiar o wymiarze momentu pędu, nie kobalt.
Definicja KONDENSACJA ALDOLOWA:
Co to jest przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej, w rezultacie której powstaje aldol - związek posiadający grupę hydroksylową i kobalt.
Definicja KWAS PIROFOSFOROWY(V):
Co to jest ↑ kwas difosforowy(V kobalt.

Czym jest KOBALT znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: