Słownik KOLOR co to znaczy.
Słownik KOLOR. Co znaczy wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo.

Czy przydatne?

Definicja KOLOR

Co to znaczy kolor: barwa - cecha substancji, wynikająca z selektywnego (wybiórczego) pochłaniania ↑ światła widzialnego z widma ciągłego (↑ widmo promieniowania). Ciało kolorowe pochłania ze światła przechodzącego albo odbitego wycinkowo fale o ustalonych długościach albo przedziałach długości, a oko ludzkie obserwuje mieszaninę pozostałych barw, a więc tak zwany barwę dopełniającą. Na przykład chlorek niklu(II) pochłania światło czerwone, wskutek czego obserwujemy barwę zieloną, powstającą dzięki zmieszaniu światła niebieskiego z żółtym. Selektywne absorbowanie światła (również ↑ ultrafioletu, ale w tym przypadku nie ma to już wpływu na postrzeganą poprzez człowieka barwę) jest powiązane ze wzbudzaniem poprzez promieniowanie elektromagnetyczne elektronów w cząsteczce związku, w rezultacie czego przechodzą one ze ↑ stanu podstawowego w ↑ stany wzbudzone. Różnica energii pomiędzy stanami, pomiędzy którymi elektron przechodzi, wyznacza energię, jaką powinien dostarczyć ↑ kwant światła, aby zdarzenie to mogło zajść. Zatem pochłaniane są tylko odpowiednie kwanty (fale o ustalonych długościach) - stąd selektywność tej absorpcji. Różnice poziomów energetycznych są normalnie charakterystyczne dla poszczególnych związków chemicznych, i dlatego badając, które długości fal zostały pochłonięte, można zidentyfikować związek. Stanowi to podstawę analitycznych metod spektroskopowych (↑ spektroskopia)

Definicja KOBALTOWCE:
Co to jest okresowego, blok d, do której należą następujące pierwiastki: kobalt, rod, iryd, meitner. Wszystkie pierwiastki są metalami. Konfiguracja elektronów walencyjnych w stanie fundamentalnym w atomach kolor.
Definicja KWAS TIOSIARKOWY:
Co to jest H2S2O3, słaby kwas tlenowy siarki; nietrwały, w roztworach wodnych rozkłada się na SO2, H2O i wolną siarkę. K.t. tworzy trwałe sole - ↑ tiosiarczany. Otrzymywany w niskich temp. w reakcji SO3 i H2S kolor.
Definicja KONFIGURACJA Cis/Trans:
Co to jest podstawników po tej samej stronie (cis) albo przeciwnych stronach (trans) płaszczyzny wiązania podwójnego (na przykład pomiędzy atomami węgla) albo płaszczyzny pierścienia, na przykład: Por kolor.
Definicja KRIOLIT:
Co to jest minerał, Na3AlF6, przezroczysty, bezb. Użytkowany do produkcji szkła, glazury i jako ↑ topnik w procesie otrzymywania glinu kolor.

Czym jest KOLOR znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: