Słownik KOMÓRKA ELEMENTARNA co to znaczy.
Słownik KOMÓRKA ELEMENTARNA. Co znaczy układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym.

Czy przydatne?

Definicja KOMÓRKA ELEMENTARNA

Co to znaczy komórka elementarna: jednostka sieci przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a, b, c), tworzących ze sobą kąty α, β, γ. Przesunięcie równoległe komórki elementarnej, o dowolną liczbę jednostek osiowych, w kierunku jej krawędzi odtwarza jednoznacznie budowę wewnętrzną kryształu w miejscu jej przesunięcia. Znajomość komórki elementarnej jest więc równoznaczna ze znajomością sieci przestrzennej całego kryształu (bez defektów sieci krystalicznej)

Definicja KELVIN LORD OF LARGS:
Co to jest Thomson (1824-1907) ur. w Belfaście znakomity fizyk i wynalazca brytyjski, prof. uniwersytetu w Glasgow, członek Royal Society, uhonorowany tytułem lorda (1892), autor prac z dziedziny termodynamiki komórka elementarna.
Definicja KSYLEN:
Co to jest izomerów położeniowych dimetylobenzenu C6H4(CH3)2 (o ksylen, m ksylen i p ksylen). Bezb., palna ciecz, trudno rozp. w wodzie, rozp. w alkoholu etylowym i w eterze dietylowym. Otrzymywany z lekkich komórka elementarna.
Definicja KATALIZA HOMOGENICZNA:
Co to jest sposób wykonywania reakcji katalitycznej charakteryzującej się tym, iż katalizator występuje w tym samym stanie skupienia co reagujące substraty komórka elementarna.
Definicja KOLOIDY CZĄSTECZKOWE:
Co to jest cząsteczkach mających rozmiary cząstek koloidowych; należy do nich sporo związków naturalnych (na przykład: białka, kauczuk, skrobia, celuloza, glikogen) i sztucznych (na przykład: nie wszystkie komórka elementarna.

Czym jest KOMÓRKA ELEMENTARNA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: