Słownik KOMÓRKA ELEMENTARNA co to znaczy.
Słownik KOMÓRKA ELEMENTARNA. Co znaczy układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym.

Czy przydatne?

Definicja KOMÓRKA ELEMENTARNA

Co to znaczy komórka elementarna: jednostka sieci przestrzennej kryształu (↑ kryształy, ↑ układy krystalograficzne). Jest równoległościanem zbudowanym na trzech odcinkach (a, b, c), tworzących ze sobą kąty α, β, γ. Przesunięcie równoległe komórki elementarnej, o dowolną liczbę jednostek osiowych, w kierunku jej krawędzi odtwarza jednoznacznie budowę wewnętrzną kryształu w miejscu jej przesunięcia. Znajomość komórki elementarnej jest więc równoznaczna ze znajomością sieci przestrzennej całego kryształu (bez defektów sieci krystalicznej)

Definicja KWAS TEREFTALOWY:
Co to jest kwas benzeno-1,4-dikarboksylowy, t. sublimacji 300°C; bezb. substancja, nierozp. w wodzie. Użytkowany w syntezie tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych (elana) i barwników komórka elementarna.
Definicja KLATRATY:
Co to jest układy krystaliczne powstałe poprzez odwracalne związanie atomów albo cząsteczek jednej substancji w pustych przestrzeniach sieci krystalicznej drugiej substancji. Przeważnie spotykanymi komórka elementarna.
Definicja KALORIA:
Co to jest ilości ciepła, definiowana jako liczba ciepła jaka jest wymagana do ogrzania 1 g wody od temp. 14,5°C do 15,5°C (o jeden stopień Celsjusza). K. jest również jednostką energii (1 cal = 4,1868 J komórka elementarna.
Definicja KWASY NUKLEINOWE:
Co to jest liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza), gdzie oba cukry są podstawione jedną z zasad org.: ↑ adeniną, ↑ guaniną, ↑ komórka elementarna.

Czym jest KOMÓRKA ELEMENTARNA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: