Słownik KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM co to znaczy.
Słownik KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU. Co znaczy donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne.

Czy przydatne?

Definicja KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU

Co to znaczy kompleks z przeniesieniem ładunku: odmiennie kompleks CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub różnych części jednej dużej cząsteczki, gdzie za skutek wiążący odpowiada przejście elektronowe zmieniające rozkład ładunków, a w skutku wytwarzające elektrostatyczne przyciąganie pomiędzy częściami kompleksu. Wspomniane przejście elektronowe skutkuje także mocną absorpcję promieniowania elektromagnetycznego; jeżeli występuje ona w dziedzinie światła widzialnego, odpowiada za wyraźne zabarwienie kompleksu. Do przykładów k. z p.ł. należą heksakarbonylchrom(0) [Cr(CO)6] i manganian(VII)

Definicja KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA:
Co to jest przedmiotu wskutek zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w szczególności w razie konstrukcji składających się z różnych metali kompleks z przeniesieniem ładunku.
Definicja KWAŚNE DESZCZE:
Co to jest poprzez emitowane do atmosfery gazy zawarte w spalinach przemysłowych i samochodowych, takie jak tlenek azotu(II), ↑ tlenek azotu(IV), ↑ tlenek siarki(IV). W obecności tlenu i pod wpływem promieni kompleks z przeniesieniem ładunku.
Definicja KWAS AZOTOWY(V):
Co to jest t.t. -41,6°C, t.w. 84°C), dymiąca na powietrzu (z wydzieleniem tlenków azotu), dobrze rozp. w wodzie (↑ kwasy stężone), o mocnych właściwościach żrących i utleniających (plami skórę na żółto wskutek kompleks z przeniesieniem ładunku.
Definicja KWANTOWANIE:
Co to jest definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład energii elektronu w atomie albo określonej orientacji przestrzennej w razie kompleks z przeniesieniem ładunku.

Czym jest KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: