Słownik KOMPLEMENTARNOŚĆ co to znaczy.
Słownik KOMPLEMENTARNOŚĆ. Co znaczy nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu.

Czy przydatne?

Definicja KOMPLEMENTARNOŚĆ

Co to znaczy komplementarność: w biochemii wzajemne dopasowanie dwóch nici ↑kwasu nukleinowego, na przykład dwóch nici DNA w ↑helisie kwasu dezoksyrybonukleinowego albo nici RNA tworzonej poprzez enzym ↑polimerazę opierając się na matrycy - wzorcowej nici DNA - w procesie ↑transkrypcji. Komplementarność wynika z tego, iż z czterech zasad wchodzących w skład kwasów nukleinowych (↑zasady purynowe, ↑zasady pirymidynowe) ↑adenina tworzy mostek międzyniciowy tylko z ↑tyminą (w DNA) albo ↑uracylem (w RNA), zaś ↑guanina tylko z ↑cytozyną (tak w DNA, jak i w RNA). Znaczy to, iż dysponując tylko jedną nicią DNA można odtworzyć drugą i dostać pełną cząsteczkę tego kwasu (mechanizm ten zachodzi w trakcie replikacji DNA przy podziale komórki lub przy powielaniu DNA sposobem ↑reakcji łańcuchowej polimerazy) lub iż opierając się na jednej nici DNA można zbudować komplementarną do niej nić RNA na potrzeby transkrypcji

Definicja KWAS BOROWY:
Co to jest H3ponieważ3; bezb. kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Użytkowany do wyrobu farb i emalii, szkieł borokrzemowych, jako środek odkażający (1÷3% owy roztwór wodny komplementarność.
Definicja KONDENSACJA ALDOLOWA:
Co to jest przebiega w środowisku zasadowym z udziałem aldehydów posiadających atomy wodoru w pozycji α względem ekipy aldehydowej, w rezultacie której powstaje aldol - związek posiadający grupę hydroksylową i komplementarność.
Definicja KWAS FOLINOWY:
Co to jest ↑ wit. B14 komplementarność.
Definicja KWASY CUKROWE:
Co to jest kwasy powstałe z monosacharydów - aldoz, przez utlenienie grup końcowych, na przykład CH2(OH)-(CH2OH)4-CHO HOOC-(CH2OH)4-COOH Jako środka utleniającego można użyć stężonego kwasu azotowego(V) HNO3 komplementarność.

Czym jest KOMPLEMENTARNOŚĆ znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: