Słownik KONFIGURACJA ELEKTRONOWA co to znaczy.
Słownik KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU. Co znaczy podpowłok atomu. Konstruuje się ją.

Czy przydatne?

Definicja KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU

Co to znaczy konfiguracja elektronowa atomu: sposób rozmieszczenia elektronów na orbitalach powłok i podpowłok atomu. Konstruuje się ją przyporządkowując elektrony orbitalom a więc obsadzając te orbitale wg kolejności odpowiadających im energii odpowiednio z ↑ regułą Pauliego, a dla orbitali o tej samej energii stosując jeszcze ↑ regułę Hunda. Konfiguracja ustala w przybliżeniu energię atomu i zazwyczaj jest podawana dla jego stanu podstawowego na przykład dla atomu azotu to jest 1s22s22p3 albo w zapisie skróconym K2L5, (↑ powłoka elektronowa)

Definicja Kr:
Co to jest znak ↑ kryptonu konfiguracja elektronowa atomu.
Definicja KETONY:
Co to jest wzorze ogólnym R1R2C=O (R1, R2 - ekipy alkilowe albo arylowe). W nazewnictwie systematycznym ketonów do nazwy węglowodoru macierzystego (R1-CH2-R2) dodaje się końcówkę -on , podając najniższy lokant konfiguracja elektronowa atomu.
Definicja KRZYWA ROZPUSZCZALNOŚCI:
Co to jest przedstawiający zależność ↑ rozpuszczalności związku chemicznego od temp.. Przebieg tego wykresu zależy od relacji siły wiązań w krysztale do energii ↑ hydratacji; jeżeli rozpuszczanie związku jest konfiguracja elektronowa atomu.
Definicja KARBID:
Co to jest CaC2, otrzymywany poprzez prażenie tlenku wapnia (wapna palonego) i koksu w temp. około 2500°C: CaO + 3C CaC2 + CO. K. należy do związków typu soli (↑ acetylenki), tworzących sieć jonową złożoną z konfiguracja elektronowa atomu.

Czym jest KONFIGURACJA ELEKTRONOWA ATOMU znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: