Słownik KONFIGURACJA R/S co to znaczy.
Słownik KONFIGURACJA R/S. Co znaczy podstawników, których ważność określa się wg reguł.

Czy przydatne?

Definicja KONFIGURACJA R/S

Co to znaczy konfiguracja r/s: rozmieszczenie wokół ↑ asymetrycznego atomu węgla podstawników, których ważność określa się wg reguł pierwszeństwa podanych poprzez Cahna, Ingolda i Preloga, na przykład I > Br > Cl > O > F > -COOH > -CHO > CH2OH > CH3 > H. Po ustaleniu ważności grup (na przykład A > B > C > D) konfiguracjom R i S odpowiadają następujące układy podstawników

Definicja KURARA:
Co to jest południowoamerykańskich, w formie brązowej, rozp. w wodzie masy, zawierający silnie trujące ↑ alkaloidy, między innymi: tubokurarynę i toksyferynę (w najwyższym stopniu trujący ze znanych alkaloidów konfiguracja r/s.
Definicja KWAS ORTOFOSFOROWY(III):
Co to jest wzorze H3PO3 (precyzyjnie H2PO3H), substancja bezb., higroskopijna i łatwo rozp. w wodzie (tt. 74 °C), dwuzasadowy kwas średniej mocy, otrzymywany w rezultacie hydrolizy PCl3, w temp. 200 °C konfiguracja r/s.
Definicja KWARKI:
Co to jest o ułamkowych ładunkach elektrycznych (w jednostkach ładunku elementarnego). Istnieje sześć kwarków i odpowiadające im sześć antykwarków. Ciekawą cechą kwarków jest ich tak zwany uwięzienie, a więc konfiguracja r/s.
Definicja KOMPLEKS Z PRZENIESIENIEM ŁADUNKU:
Co to jest CT (Charge-transfer) albo kompleks donorowo-akceptorowy; połączenie chemiczne dwóch albo więcej cząsteczek/jonów, lub różnych części jednej dużej cząsteczki, gdzie za skutek wiążący odpowiada konfiguracja r/s.

Czym jest KONFIGURACJA R/S znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: