Słownik KONFORMACJA co to znaczy.
Słownik KONFORMACJA. Co znaczy chem powstałe wskutek obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na.

Czy przydatne?

Definicja KONFORMACJA

Co to znaczy konformacja: jedno z przestrzennych ułożeń atomów w cząsteczce ↑ związku chem powstałe wskutek obrotu wokół wiązania pojedynczego o kąt α. Na przykład w cząsteczce etanu CH3-CH3 obrót grup CH3 wokół wiązania C-C skutkuje, iż zmieniają się odległości między atomami wodoru obu grup CH3, a poszczególne konformacje różnią się energią

Definicja KONTAKT:
Co to jest rodzaj katalizatora przygotowanego w formie masy i stosowanego w procesach ↑ katalizy heterogenicznej konformacja.
Definicja KARBONYLKI:
Co to jest metali z ↑ tlenkiem węgla(II) jako ↑ ligandem. K. mogą być związkami prostymi jednordzeniowymi (na przykład Ni(CO)4, Fe(CO)5 czy Cr(CO)6) albo wielordzeniowymi (na przykład Co2(CO)8, Fe2(CO)9, Mn2 konformacja.
Definicja KWANTOWANIE:
Co to jest definicja w mechanice kwantowej; przyjmowanie tylko ustalonych dyskretnych wartości danej wielkości fizycznej, na przykład energii elektronu w atomie albo określonej orientacji przestrzennej w razie konformacja.
Definicja KATALIZA ENZYMATYCZNA:
Co to jest przyspieszania czy wręcz umożliwiania poprzez enzymy reakcji zachodzących in vivo. Praktycznie wszystkie reakcje zachodzące w komórkach i tkankach organizmów żywych są katalizowane poprzez enzymy konformacja.

Czym jest KONFORMACJA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: