Słownik KOPOLIMER co to znaczy.
Słownik KOPOLIMER. Co znaczy poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z.

Czy przydatne?

Definicja KOPOLIMER

Co to znaczy kopolimer: rodzaj polimeru; substancja wielkocząsteczkowa powstająca poprzez polimeryzację mieszanin różnych monomerów, na przykład jeden z rodzajów kauczuku syntetycznego stanowi kopolimer izobutenu z ↑ izoprenem

Definicja KARBOKATION:
Co to jest ładunek nieujemny jest zlokalizowany na atomie węgla; niedobór elektronów przyczynia się do ich wysokiej reaktywności. Układ [CR1R2R3]+ jest płaski; R1, R2, R3 to atomy wodoru albo inne podstawniki kopolimer.
Definicja KWASY NUKLEINOWE:
Co to jest liniowe związki - kwaśne fosforany rybozy (w kwasach RNA; ↑ ryboza) albo dezoksyrybozy (w kwasach DNA; ↑ dezoksyryboza), gdzie oba cukry są podstawione jedną z zasad org.: ↑ adeniną, ↑ guaniną, ↑ kopolimer.
Definicja KWAS PIROGRONOWY:
Co to jest związek org. o wzorze CH3-CO-COOH, t.w. 165°C (z rozkładem); rozp. w wodzie, alkoholu etylowym. Wytwór przejściowy fermentacji alkoholowej cukrów kopolimer.
Definicja KWAS BOROWY:
Co to jest H3ponieważ3; bezb. kryształy, rozp. w wodzie (powstały roztwór ma odczyn słabo kwaśny). Użytkowany do wyrobu farb i emalii, szkieł borokrzemowych, jako środek odkażający (1÷3% owy roztwór wodny kopolimer.

Czym jest KOPOLIMER znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: