Słownik KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA co to znaczy.
Słownik KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA. Co znaczy powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ.

Czy przydatne?

Definicja KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA

Co to znaczy korozja elektrochemiczna: niszczenie przedmiotu wskutek zachodzących na jego powierzchni reakcji wywołanych poprzez przepływ ładunków elektrycznych. K.e. zachodzi w szczególności w razie konstrukcji składających się z różnych metali, gdyż przy odpowiedniej wilgotności w takim układzie powstają ogniwa, następuje elektroliza i metal, który jest w tym procesie anodą, jest utleniany; na przykład śruby stalowe rdzewieją znacząco szybciej, jeżeli łączą przedmioty miedziane czy aluminiowe, niż gdy stykają się wyłącznie ze stalą. Zdarzenie powstawania ogniw wykorzystuje się również do ochrony przed k.e. instalując na zagrożonych konstrukcjach tak zwany ↑ protektory, a więc płyty wykonane z bardziej czynnych metali, które same stają się anodą w ogniwie, por. ochrona katodowa. Inne sposoby ochrony przed k.e. - zobacz korozja. Por. także korozja metali i stopów

Definicja KRZYŻOWA METODA MIESZANIA LUB ROZCIEŃCZANIA:
Co to jest relacji masowego (dla stężenia procentowego) i objętościowego (dla stężenia molowego), w jakim należy zmieszać roztwór I o stężeniu procentowym albo molowym c1 z roztworem II o stężeniu procentowym korozja elektrochemiczna.
Definicja KAMIEŃ KOTŁOWY:
Co to jest powstający na ściankach naczyń, gdzie ogrzewa się wodę (kotły c.o., czajniki) i rur, którymi przepływa ciepła woda. Osadzanie się k.k. jest wywołane stosowaniem ↑ wody twardej, zawierającej związki korozja elektrochemiczna.
Definicja KAUCZUK NATURALNY:
Co to jest otrzymywany poprzez koagulację ↑ lateksu. Gł. składnikiem k.n. jest wielkocząsteczkowy alken o budowie łańcuchowej (C5H8)n, n>10000 - cis-poli(2-metylobuta-1,3-dien) (cis-1,4-poliizopren korozja elektrochemiczna.
Definicja KRYSZTAŁY MOLEKULARNE:
Co to jest gdzie węzły sieci krystalicznej są obsadzone poprzez cząsteczki. K.m. tworzą w pierwszej kolejności związki pierwiastków mało różniących się elektroujemnością, takich jak CO2 czy SF6, albo na korozja elektrochemiczna.

Czym jest KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA znaczenie w Definicje chemia K .

  • Dodano:
  • Autor: